Salg

Skal du sælge din lejlighed?

Start ned at kontakte administrator og opsige lejligheden, så alle de nødvendige papir kan udarbejdes.

Mangelseddel

I forbindelse med salg og fraflytning af andelsboliger i A/B Mønten bliver der udarbejdet både en foreløbig og afsluttende mangelseddel.

Den foreløbige mangelseddel bliver udarbejdet samtidigt med udarbejdelsen af den vurderingsrapport der danner baggrund for salget, og den afsluttende mangelseddel bliver udarbejdet på baggrund af købers mangelseddel ca. på 15 dagen efter overdragelse af lejligheden.

Herunder ridser vi i korte træk op hvordan lejligheden skal overdrages, hvis man vil undgå at skulle betale fradrag for fejl- og mangler.

 • Lejligheden skal fremstå rengjort overalt
 • Samtlige – Lofter, vægge, paneler, indfatninger m.m. skal fremstå klar til malerarbejde – Dvs. der må eksempelvis ikke være løstsiddende tapet, huller i vægge og træværk.
 • Gulve skal fremstå pænt vedligeholdte – uden ar og ridser i overfladen.
 • Døre skal være monteret i samtlige dørhuller og døre skal fremstå pænt vedliogeholdte.
 • Overflader på vægge og gulv i badeværelse skal være afkalkede og rengjorte
 • Samtlige El- og VVS-installationer skal være lovlige og fuldt funktionsdygtige (NB! bemærk , at der altid udføres El- og VVS-tjek i forbindelse med udarbejdelse af vurderingsrapporten)
 • Køkken / Køkkenelementer skal fremstå pænt vedligeholdt og fuldt funktionsdygtige.

Vedr. de forbedringer man evt. selv har udført i lejligheden, er det endvidere vigtigt at bemærke at:

 • Forbedringerne skal være håndværksmæssigt korrekt udført – dvs . at hvis du selv har udført hele eller dele af forbedringsarbejderne, så skal de fremstå som udført af professionelle håndværkere.
 • El- og VVS-arbejder skal som hovedregel være udført af autoriserede installatører – der er selvfølgelig arbejder på El- og VVS-installationer som du selv har lov til at udføre – men husk arbejdet skal fremstå håndværksmæssigt korrekt og hvis du er i tvivl om du selv må udføre arbejdet så spørg eksempelvis en autoriseret installatør inden du går i gang.
 • Arbejder der kræver forudgående tilladelse fra myndigheder, eksempelvis nedrivning af vægge og lignende, skal kunne dokumenteres lovligt udført. Dvs. man skal fremvise byggetilladelse eller kvittering for anmeldelse til eksempelvis Center for Byggeri. NB! Husk at ansøgning om tilladelse til byggearbejder i en andelsboligforening altid kræver fuldmagt fra bestyrelsen.

NB! Bemærk at Forbedringsarbejder der ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, eller arbejder der ikke kan dokumenteres lovligt- og eller autoriseret udført – normalt betyde fradrag i forbedringssummen.

På listen herunder kan man se de mest typiske fejl- og mangler:

Lejligheden generelt:

 • Gulve der fremstår med ridser, ar eller øvrige skader
 • Helt eller delvist løstsiddende tapet på vægge.
 • Huller i vægge Huller (større huller som kræver spartling) efter ophæng af billeder, reoler, tv o. lign.
 • Manglende eller ødelagte døre
 • Ødelagte eller defekte skuffer eller låger i køkkener – især de oprindelige køkkener fra byfornyelsestiden.
 • Ødelagte køkkenbordplader og eller ødelagte lister på køkkenbordplader.
 • Overflader i badeværelse skal afrenses/afkalkes

El-Installationer:

 • Defekte/løstsiddende stikkontakter
 • Manglende tangenter eller dæksler på stikkontakter og øvrige el-udtag
 • Defekte Sikkerhedsrelæ (HPFI)
 • Manglende opmærkning samt manglende angivelse af max sikringsstørrelse på gruppetavle
 • Ulovligt udførte spots i lofter
 • Ulovlige installationer til vaske- og eller opvaskemaskiner i køkken

VVS-Installationer:

 • Defekte kuglehaner/ballofix i køkken og bad.
 • Løstsiddende eller defekte blandingsbatterier/armaturer i køkken og bad.
 • Komfur er placeret for lavt i forhold til køkkenbordplade
 • Defekt emhætte
 • Ulovlige installationer til vaske- og eller opvaskemaskiner i køkken
 • Stoppede afløbsrør – især fra køkkenvask
 • Utætte eller defekte/stoppede vandlås under vaske i køkken og bad