Fremhævede indlæg

Altanprojekt , status og info

Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nødvendigt at undlade ophold i gården mellem blok 5 (Svendeloden 2– 16) og blok 6 (Mesterstien 1 – 15), så længe der pågår arbejder med altaner. Dette gælder også selvom der ikke arbejdes på området, fx i weekender.

Der bliver opstillet 6 platforme og mange byggematerialer, der kommer til at optage meget plads i gården, hvorfor hele gården betragtes som byggeplads. Gården spærres derfor for beboere.
Det betyder desværre også at legepladser og nyttehaver i gården ikke kan benyttes.

Byggepladstelefonen er åben mandag til torsdag, kl. 7-11. (efter påske)
Byggepladstelefon: 51 48 92 68

Tidsplan
Balco følger overordnet tidsplanen, dog er enkelte stilladsopsætninger forsinket.

Således forventes opstart på blok 7 (Mesterstien lige) og Blok 8 (Smedetoften)
at ske i medio/ultimo juni måned

Også her må det forventes at gården afspærres

Ny administrator & mangler efter stigestrengsprojektet

Bestyrelsen har underskrevet en ny aftale med et administrationsfirma: Øens Ejendomsadministration. Aftalen starter d. 1/10. Startdatoen er planlagt ud fra at vi har 3 måneders opsigelse hos CEJ, og vi har ønsket at lave skiftet sammen med vores regnskabsår, da det giver færre omkostninger. Indtil I hører nærmere, skal i stadig kontakte CEJ hvis det drejer sig om administration. Vi skal nok give besked når I skal kontakte Øens i stedet. Vi er samtidig så heldige at både CEJ og Øens bruger samme system til administration, hvilket vi håber letter overførslen af data.

Vi har fået en del henvendelser om status på mangeludbedring efter stigestrengsprojektet. Som mange af jer ved er der en endnu uafklaret uoverensstemmelse med både teknisk rådgiver (CEJ) og entreprenør (John Jensen). Da vi ikke har tidspunktet for en løsning på denne konflikt har vi i bestyrelsen tænkt os at igangsætte malerudbedringer uden at vi afventer konfliktens løsning. Vi har startet processen med at få indhentet tilbud. Nærmere information følger.

Både altanprojektet, opgangsrenoveringen, og Fibias fiberudrulning følger tidsplanen. Nogle steder kan det give udfordringer med at de overlapper. Vi er klar over det kan give lidt gener for vores andelshavere, men i håber i bærer over med arbejdet da det er umuligt at undgå overlap.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedr. strejkende renovationsmedarbejdere

Kære beboere i AB Mønten,

Pt. strejker renovationsarbejderne i København.

Det betyder desværre, at affaldet ikke bliver hentet fra vores skraldeskure. Det medfølger problemer med rotter og fugle, fordi vores skraldecontainere er overfyldte. Vi skal på vegne af ejendomspersonalet overbringe følgende besked:

Når I afleverer affald i gårdene, så skal I huske at affaldsposerne skal kunne lukkes. Det skal være muligt at slå knude på jeres affaldsposer, og lukke poserne ordentligt. Affaldsposerne må altså ikke være overfyldte, da det ellers bliver meget nemmere for rotter og måger at gå i affaldet.

Vi oplever desværre, at vores skraldecontainere er ved at være overfyldte, og at de ikke kan lukkes. Hvis det kan undgås, så må containerne gerne kunne lukkes. Dog ved vi også, at dette reelt er svært, da strejken har varet i fem dage nu.

Imens strejken pågår, har vi bedt ejendomskontoret om ikke at uddele gebyrer for forkert håndtering af affald.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Husk at lukke vinduerne!

Vi har desværre oplevet, at vinduer er gået i stykker under det seneste stormvejr i februar. Disse skader er sket, fordi at vinduerne stod vidt åbne. Vinduer skal for så vidt muligt holdes lukkede på fællesarealerne. De må under alle omstændigheder ikke stå åbne på måder, hvor åbningsbegrænseren frakobles. Desuden bør man også være opmærksom på at lukke vinduer i lejligheder under kraftigt blæsevejr.