Opdatering fra bestyrelsen

Da vi indgik aftalen med Fibia var desværre en måned forsinket med at give rabatten til beboerne i foreningen. Vi har derfor forhandlet med Fibia om en kompensation, og det skulle gerne betyde at i allesammen vil få en gratis måned ved næste Fibia opkrævning (hvis i ikke allerede har fået den).

Arbejdet med stigestrenge er startet på Sokkelundsvej og vil fortsætte blokvis ned mod Smedetoften. Alle bliver naturligvis varslet i god tid inden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Problemer med Fibia internet på ejendommen

Grundet arbejde med udskiftning af strømtavler på Smedetoften er der problemer med internettet på hele ejendommen. Fibia havde desværre ikke mærket tavlerne sådan at det var klart at udstyret på Smedetoften dækkede hele ejendommen. Det var forventet det ville påvirke Smedetoften som var varslet, men ikke at de påvirkede de andre blokke.

Vi arbejder på at genetablere strømmen hurtigst muligt, men da arbejdet er udskiftning af en større strømtavle forventer vi at det kan tage frem til kl 14-15, grundet arbejdets omfang.

Vi har bedt Fibia fremsende os et overblik over hvordan deres netværk hænger sammen så vi sikrer at lignende situationer ikke opstår igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsen

Der har været et par stykker der har spurgt til status på stigestrengesprojektet. Vi holder opstartsmøde med entreprenøren fredag d. 10 september. Derefter vil projektet gå i gang, og vi kunne begynde at se aktivitet på ejendommen.

Vi har søgt midler fra biodiversitetspuljen i Københavns Kommune til at etablere områder på A/B Mønten med mere biodiversitet end der er i dag. Vi har i alt søgt om 125.000 kr som skal gå til etablering af områderne.

Der var igår problemer med varmen på Smedetoften og Mesterstien ulige numre. Problemet skyldes snavs i en af hovedhanen til den varmecentral der forsyner de to blokke. Den er nu renset, og vi har sagt gang i proaktivt at få renset de andre haner til resten af blokkene.

Opdatering fra bestyrelsen

Da vores gamle energimærke udløb har vi fået lavet et nyt energimærke for ejendommen og på grund de renoveringer ejendommen har gennemgået er vi steget fra kategori E til C. Energimærket kan findes under “Dokumenter”.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at låse cykler og andet fast til foreningens installationer, som fx. lamper, espalierer o.l. Det er ikke tilladt, da det kan hindre ejendomspersonalet i deres arbejde med fx. græsslåning og det i mange tilfælde vil spærre en brandvej.

Vi har fået et par henvendelser om unge mennesker der ikke tilhører ejendommen men som alligevel opholder sig i kældre, vi er opmærksomme på problemet og er i dialog med SSP medarbejdere hos Københavns Kommune om en løsning.

Husk at sortere affald korrekt så i undgår skraldegebyr, og personalet undgår at skulle eftersortere det. Husk også at byggeaffald IKKE må henstilles som storskrald, men skal i stedet afleveres på en genbrugsplads. Er du i tvivl om sorteringen så tjek Københavns Kommunes Affalds ABC.

Hvis du bor i en opgang uden adgang til tørrerum er det nu muligt at få adgang til et tørrerum i en anden opgang. Kontakt ejendomskontoret for at få udleveret en brik til den anden opgang, og henvisning til hvilken opgang der skal bruges.