Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 10 april 2018

Kære beboere

Her er et par opdateringer fra bestyrelsesmødet:

  • Der er nu en flot ny legeplads færdig i gård 4, der mangler dog stadig lidt bænke som vi har fået lovning på skulle blive sat op i uge 16.
  • Københavns Kommune har sendt en opdateret lokalplan i høring omkring Rentemestervej. Bestyrelsen regner med at indsende et positivt stillet høringssvar, men vores beboere er naturligvis også velkomne til at give deres mening til kende på Københavns Kommunes hjemmeside
  • Vi har desværre haft et par sager med andelshavere der har udlejet på AirBnB og vil gerne gøre opmærksom på at det ifølge vores vedtægter ikke er tilladt.

På vegne af bestyrelsen

Loke Dupont
Formand

Opdatering fra bestyrelsesmødet februar og marts 2018

Kære Beboere,

Hermed første opdatering fra bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse er blevet konstitueret som følgende

Bestyrelsesformand: Loke Dupont
Næstformand: Laura K. F.
Kasserer: Per Blicher
Sekretær: Mikkel Jürs
Bestyrelsesmedlem: Esref Asani
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Faigh
Bestyrelsesmedlem: Pernille Thornberg
Suppleant: Sven Uhrenholdt-Frenzel
Suppleant: Thomas Dollas

Der er sket en masse over de seneste to måneder, se med herunder.

  • Bestyrelsen har fået gennemført cykelrazzia, og i den anledning er der blevet fjernet cirka 250-300 cykler, bestyrelsen har været meget tilfredse med ejendomskontorets håndtering af projektet.
  • Vi har fået udbedret legepladsen ved Sokkelundsvej, da der har været nogle problemer med denne.
  • Som tidligere nævnt, både i disse opdateringer, men også i bestyrelsens beretning, så har vi været nødsaget til at fjerne alle grantræerne ved endegavlene. Dette er nu også udført for facaderne mod møntmestervej
  • Dørfirmaet Prolock, som har isat dørene i alle lejlighedsdørene, er gået konkurs.
  • Bestyrelsen opfordrer alle til at lukke for varmen, på de radiatorer som står i kældrene, når vinduerne er åbne. Vi har undersøgt muligheden for at få monteret termostater, som selv slukker ned når vinduet er åbent. Dette er desværre langt fra rentabelt.
  • Vi har været i dialog med NCC, som forestår en del arbejder på vandledningerne i området på nuværende tidspunkt. De arbejder allerede nede ved Smedetoften (modsat side af vores ejendom), men begynder nu arbejder op af Rentemestervej på vores side af vejen. Dette kan betyde at der bliver afspærret i perioder, på forskellige dele af vejen. NCC forventer at det tager 1-3 måneder at udføre dette.
  • Som den opmærksomme læser har lagt mærke til, så har vi fået en ny hjemmeside – og vi er i gang med at få opdateret tekster og billeder, så de er mere tidssvarende.

På vegne af A/B Møntens Bestyrelse
Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 16/1-2018

Så er der opdatering fra bestyrelsesmødet d. 16.01.2018. Det bliver en kort en af slagsen, da vi lægger sidste hånd på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ligger i år d. 24.01.2018 klokken 18:00 (indtjekning fra klokken 17:00) – Vi råder folk til at komme så tidligt som muligt, så vi kan komme igang så tæt på klokken 18:00 som muligt.

Placeringen er Biblioteket, Rentemestervej 76 – SALEN (øverste etage)

Vi har fået information om en kommende omlægning af parkeringspladser på Møntmestervej der betyder nedlægning af flere parkeringspladser. Bestyrelsen arbejder sammen med A/B Tomsgårdshuse på en fremtidig løsning, så vi forhåbentlig kan få nok parkeringspladser på vejen fremadrettet.

Vi ses i morgen d. 24.01.2018 til en god generalforsamling.