Category Archives: Opdateringer fra bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsesmøde 10.07.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmøde d. 10.07.2018

 • Vi har fået midler fra Københavns Kommunes billedkunstfond til udførsel af de resterende tre gavle på Rentemestervej. Det ene er allerede udført, og det næste bliver opført omkring august 2018.
 • I er så gode til at sortere jeres affald, at vi har bedt ejendomspersonalet om at bestille en større plastikcontainer til alle gårdene, da disse generelt set er meget fyldte.
 • Vi arbejder fortsat hen i mod at vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling omkring opførsel af altaner. De er et langt stykke, og ligeså snart at vi ved mere, så skriver vi ud om det.

På vegne af A/B Møntens bestyrelse
Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 05.06.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmødet d. 05.06.2018

 • NCC har skiftet de to vandledninger som foreningen er forsynet med. Grundet det store arbejde de har lavet, kan der godt have hobet sig en del skidt op i dine filtre, disse anbefaler vi at i renser.
 • Boy Kong er startet med at male det 6. gavlmaleri som Foreningen har. Du kan se tidligere af Boy Kongs værker på hans Instagram: https://www.instagram.com/boykong/
 • Der er blevet sat flyers op på alle foreningens døre omkring vores 20 års jubilæumsfest, vi glæder os MEGET til at se jer alle og glæder os til at byde på en is og lidt at spise. DMI spår at det skulle holde sig tørt på lørdag d. 16.06.
 • Vi minder igen alle beboere om at motorcykler og knallerter ikke må stå på fællesarealerne.

På vegne af A/B Møntens bestyrelse
Mikkel Jürs
Sekretær

Vandsituationen

Som mange af jer har bemærket har der været problemet med vandtryk på især blokkene op mod Sokkelundsvej. Som nogen af jer måske er klar over skyldes dette at HOFOR har etableret i midlertidig vandledning til bl.a. vores ejendom.

Den midlertidige vandledning har haft mindre kapacitet end den permanente, og fremført fra Tomsgårdsvej, hvilket betyder at der har været mindre vandtryk især hos nogle andelshavere og lejere.

Vi har nu været i kontakt med NCC og HOFOR, og de oplyser at der i dag er fremført ekstra kapacitet som skulle afhjælpe problemet i stor nok grad til at give en acceptabel kapacitet. Hvis der stadig er nogen steder hvor vandtrykket gør det umuligt at bruge badet, så står der en kontaktperson hos HOFOR længere nede.

Bestyrelsen har ikke fået information på forhånd af HOFOR om at vi ville være på en midlertidig løsning. HOFOR har oplyst at de normalt ikke informerer om at der er etableret en midlertidig løsning, da der normalt er kapacitet nok. Det synes vi var voldsomt uheldigt, og HOFOR vil fremover kigge på om man skal informere ejendomspersonale etc. Havde bestyrelsen været informeret om der kunne være problemer havde vi naturligvis informeret andelshavere og lejere, det er desværre ikke sket, grundet HOFORs manglende information til os.

HOFOR har informeret os om at der er udtaget vandprøver, og hvis de som forventet ser gode ud, så vil man på Mandag d. 4 juni koble de øverste 4 blokke mod Sokkelundsvej på den nye vandledning, og så burde de være tilbage til normalen. Dette vil samtidig give bedre kapacitet i de sidste 4 blokke.

De sidste 4 blokke forventes koblet på den nye vandledning Onsdag d. 6 juni. og herefter burde alt altså være normalt igen.

Vi kan forstå at HOFOR også fejlagtigt har henvist til vores ejendomspersonale, hvilket tydeligvis har været forkert, da de ikke har været informeret og ikke har haft mulighed for at udbedre problemet.

Har i spørgsmål til projektet kan Jesper Jensen hos HOFOR kontaktes på tlf 27954262.

– Loke

 

Opdatering fra bestyrelsesmødet d. 22.05.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra aftenens bestyrelsesmøde.

 • Vi har haft møde med vores bank, Arbejdernes Landsbank. Mødet gik rigtig godt, og foreningen er fortsat blåstemplet. Vi har fået en udtalelse fra banken omkring foreningens økonomi, som vi ligger op her på hjemmesiden under “dokumenter”, som kan være relevant for kommende købere, og folk der ønsker at optage lån internt.
 • Vi er nu så langt i processen med generalforsamlingsbeslutningen omkring at overgå til en valuarvurdering, at vi starter med at indhente tilbud på disse. Dette vil være klar til den ordinære generalforsamling 2019.
 • Der er nu så varmt udenfor at vi kan påbegynde afstribning af ladcykler, så dette er bedt om at blive igangsat. Det vil ske hurtigst muligt.
 • HOFOR lukker for vandet mellem 09:00 – 13:00 i morgen d. 23.05.2018. Husk at luk for vandhanerne, så de ikke pludselig begynder at løbe når vandet kommer tilbage. Der har desværre været en vandskade i foreningen grundet dette ved sidste lukning.
 • Vi har haft problemer med akuttelefonen og omstilling af denne. Dette skulle nu være løst fremadrettet.
 • Jubilæumsfesten kommer til at foregå d. 16.06.2018 mellem klokken 11-14. Det bliver festligt, og bestyrelsen glæder til at se jer alle!!

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmødet d. 08.05.2018

Hej beboere

Hermed opdatering fra bestyrelsesmødet d. 08.05.2018

20 års jubilæumsfestens tidspunkt er blevet ændret til at blive afholdt d. 16 juni 2018, dette betyder at tidspunktet som der står i opslagstavlen ikke er gyldigt længere. Dette grundet at d. 16 juni 1998 er stiftelsesdagen for vores forening.

Det er kommet til hænde for bestyrelsen at der er beboere i ejendommen som bruger fællesvaskeriernes tørretumblere til at “banke” urene tæpper. Bestyrelsen henstiller til at tørretumblerne kun bruges til rent tøj.

Der er blevet plantet et par æbletræer på ejendommen. Der går nogle år før at der kommer frugt fra disse. Æbletræerne blev doneret af “Træfestival i Nordvest” og blev plantet af fritidsakademiet FRAK. (se billede herunder)

31396456_1995262514058025_4598717867940255629_n

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær

Nyt mailsystem

I anledning af at nye regler omkring persondata (GDPR) snart træder i kraft, har bestyrelsen udskiftet mailsystem for at få bedre kontrol over mails, samt få sikret en databehandleraftale med mailudbyderen (Google).

Hvis i skulle støde på mails der ikke kommer igennem må i derfor meget gerne kontakte loke@ab-moenten.dk så vi kan få eventuelle overgangsproblemer løst.

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 24.04.2018

Kære beboere

Så er der opdatering fra bestyrelsen

 • Alle legepladserne er fuldstændig færdige nu – med bænke og det hele.
 • Vi har godkendt en større gennemgang og udbedring af vores kloaker, da vi har haft en del brud på disse. Der vil derfor i den kommende tid kunne forventes gravearbejder forskellige steder på ejendommen.
 • CEJ har desværre ikke modtaget forbrugsfilen fra Electrolux vedr. Vaskerierne, da vi har haft problemer med internettet på disse. Dette betyder for dem som bruger vaskerierne at der ikke vil være nogen opkrævning i maj måned, men derimod vil der i juni måned blive opkrævet for to måneders vaskeforbrug.

På vegne af bestyrelsen

Mikkel Jürs
Sekretær