Kategoriarkiv: Opdateringer fra bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsesmøde 11.09.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsen fra bestyrelsesmødet d. 11.09.2018

 • Der er nu opmarkeret til ladcykler, de steder det er muligt. Ladcykler skal holde i disse båse, og ikke andre steder. Båsene befinder sig ved langt størstedelen af trappenedgangene til kældrene i de lukkede gårde.
 • Det er nu mindst et år siden at de nye vinduer i stuen, 1.sal og 2.sal blev monteret, og det betyder at det er tid til at få vedligeholdt dine vinduer. Dette skriv er sendt ud tidligere, og dette blot til information. I linket står der hvad der skal gennemgås. Husk at olie kan lånes på ejendomskontoret i deres åbningstid. https://velfac.dk/download_asset/12432/VELFAC%20Facadedoere%20Brugervejledning%2005.2018_DK_web-only.pdf
 • Altanprojektet er kommet så langt at vi er klar til at afholde infomøder, datoerne bliver d. 07 november klokken 18:00 og d. 10 november klokken 13:00 formodentlig i SALEN på rentemestervejs bibliotek.På vegne af bestyrelsen
  Mikkel Jürs

Opdatering fra bestyrelsesmøde 28.08.2018

Kære alle beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmøde d. 28.08.2018

 • 1-års gennemgang af hoveddøre: Vi har for nogle måneder siden afholdt 1-års gennemgang af dørene. Det har desværre været en længere process at få disse udbedret, idét at firmaet Prolock som vi har købt dørene af er gået konkurs. Vi har derfor været i dialog med forskellige håndværkere om udbedring, og alle aftaler er faldet på plads.
  Udbedring af dørene vil ske i perioden 17.09.2018 til 03.10.2018, og varsling vil ske individuelt.
 • Gavlmalerier: Gavlen på blok 8 (Smedetoften) er færdig. Den sidste gavl på Rentemestervej bliver malet af HuskMitNavn omkring midten af september.
 • Vinduer på fællesarealer: Idét at det bliver koldere udenfor, henstiller vi til at alle husker at lukke vinduer i opgangene og i kældrene.

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær

 

Opdatering fra bestyrelsesmøde 10.07.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmøde d. 10.07.2018

 • Vi har fået midler fra Københavns Kommunes billedkunstfond til udførsel af de resterende tre gavle på Rentemestervej. Det ene er allerede udført, og det næste bliver opført omkring august 2018.
 • I er så gode til at sortere jeres affald, at vi har bedt ejendomspersonalet om at bestille en større plastikcontainer til alle gårdene, da disse generelt set er meget fyldte.
 • Vi arbejder fortsat hen i mod at vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling omkring opførsel af altaner. De er et langt stykke, og ligeså snart at vi ved mere, så skriver vi ud om det.

På vegne af A/B Møntens bestyrelse
Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 05.06.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmødet d. 05.06.2018

 • NCC har skiftet de to vandledninger som foreningen er forsynet med. Grundet det store arbejde de har lavet, kan der godt have hobet sig en del skidt op i dine filtre, disse anbefaler vi at i renser.
 • Boy Kong er startet med at male det 6. gavlmaleri som Foreningen har. Du kan se tidligere af Boy Kongs værker på hans Instagram: https://www.instagram.com/boykong/
 • Der er blevet sat flyers op på alle foreningens døre omkring vores 20 års jubilæumsfest, vi glæder os MEGET til at se jer alle og glæder os til at byde på en is og lidt at spise. DMI spår at det skulle holde sig tørt på lørdag d. 16.06.
 • Vi minder igen alle beboere om at motorcykler og knallerter ikke må stå på fællesarealerne.

På vegne af A/B Møntens bestyrelse
Mikkel Jürs
Sekretær

Vandsituationen

Som mange af jer har bemærket har der været problemet med vandtryk på især blokkene op mod Sokkelundsvej. Som nogen af jer måske er klar over skyldes dette at HOFOR har etableret i midlertidig vandledning til bl.a. vores ejendom.

Den midlertidige vandledning har haft mindre kapacitet end den permanente, og fremført fra Tomsgårdsvej, hvilket betyder at der har været mindre vandtryk især hos nogle andelshavere og lejere.

Vi har nu været i kontakt med NCC og HOFOR, og de oplyser at der i dag er fremført ekstra kapacitet som skulle afhjælpe problemet i stor nok grad til at give en acceptabel kapacitet. Hvis der stadig er nogen steder hvor vandtrykket gør det umuligt at bruge badet, så står der en kontaktperson hos HOFOR længere nede.

Bestyrelsen har ikke fået information på forhånd af HOFOR om at vi ville være på en midlertidig løsning. HOFOR har oplyst at de normalt ikke informerer om at der er etableret en midlertidig løsning, da der normalt er kapacitet nok. Det synes vi var voldsomt uheldigt, og HOFOR vil fremover kigge på om man skal informere ejendomspersonale etc. Havde bestyrelsen været informeret om der kunne være problemer havde vi naturligvis informeret andelshavere og lejere, det er desværre ikke sket, grundet HOFORs manglende information til os.

HOFOR har informeret os om at der er udtaget vandprøver, og hvis de som forventet ser gode ud, så vil man på Mandag d. 4 juni koble de øverste 4 blokke mod Sokkelundsvej på den nye vandledning, og så burde de være tilbage til normalen. Dette vil samtidig give bedre kapacitet i de sidste 4 blokke.

De sidste 4 blokke forventes koblet på den nye vandledning Onsdag d. 6 juni. og herefter burde alt altså være normalt igen.

Vi kan forstå at HOFOR også fejlagtigt har henvist til vores ejendomspersonale, hvilket tydeligvis har været forkert, da de ikke har været informeret og ikke har haft mulighed for at udbedre problemet.

Har i spørgsmål til projektet kan Jesper Jensen hos HOFOR kontaktes på tlf 27954262.

– Loke

 

Opdatering fra bestyrelsesmødet d. 22.05.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra aftenens bestyrelsesmøde.

 • Vi har haft møde med vores bank, Arbejdernes Landsbank. Mødet gik rigtig godt, og foreningen er fortsat blåstemplet. Vi har fået en udtalelse fra banken omkring foreningens økonomi, som vi ligger op her på hjemmesiden under “dokumenter”, som kan være relevant for kommende købere, og folk der ønsker at optage lån internt.
 • Vi er nu så langt i processen med generalforsamlingsbeslutningen omkring at overgå til en valuarvurdering, at vi starter med at indhente tilbud på disse. Dette vil være klar til den ordinære generalforsamling 2019.
 • Der er nu så varmt udenfor at vi kan påbegynde afstribning af ladcykler, så dette er bedt om at blive igangsat. Det vil ske hurtigst muligt.
 • HOFOR lukker for vandet mellem 09:00 – 13:00 i morgen d. 23.05.2018. Husk at luk for vandhanerne, så de ikke pludselig begynder at løbe når vandet kommer tilbage. Der har desværre været en vandskade i foreningen grundet dette ved sidste lukning.
 • Vi har haft problemer med akuttelefonen og omstilling af denne. Dette skulle nu være løst fremadrettet.
 • Jubilæumsfesten kommer til at foregå d. 16.06.2018 mellem klokken 11-14. Det bliver festligt, og bestyrelsen glæder til at se jer alle!!

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmødet d. 08.05.2018

Hej beboere

Hermed opdatering fra bestyrelsesmødet d. 08.05.2018

20 års jubilæumsfestens tidspunkt er blevet ændret til at blive afholdt d. 16 juni 2018, dette betyder at tidspunktet som der står i opslagstavlen ikke er gyldigt længere. Dette grundet at d. 16 juni 1998 er stiftelsesdagen for vores forening.

Det er kommet til hænde for bestyrelsen at der er beboere i ejendommen som bruger fællesvaskeriernes tørretumblere til at “banke” urene tæpper. Bestyrelsen henstiller til at tørretumblerne kun bruges til rent tøj.

Der er blevet plantet et par æbletræer på ejendommen. Der går nogle år før at der kommer frugt fra disse. Æbletræerne blev doneret af “Træfestival i Nordvest” og blev plantet af fritidsakademiet FRAK. (se billede herunder)

31396456_1995262514058025_4598717867940255629_n

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær