Kategoriarkiv: Opdateringer fra bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsesmøde

Vi har sammen med ejendomspersonalet besluttet igen at åbne for at man fysisk kan besøge ejendomskontoret i åbningstiden. Reglerne er dog sådan at der kun må være en beboer på kontoret af gangen, og at der skal ventes udenfor med god afstand til hinanden.

Vi har hyret teknologisk institut til at lave boringer på ejendommen for at tjekke vandspejlet, og nedsivningsevne i forbindelse med skybrud for bedre at kunne planlægge hvordan vi bedst kan klimasikre ejendommen. Det er forventet at starte d. 14 maj, og i vil derefter kunne se boringer rundt omkring på ejendommen.

Vi oplever desværre stigende problemer med cigaretskodder på ejendommen, og der bruges dagligt over en time for en af vores ejendomspersonale på at samle skodder op. Den tid synes vi kan bruges på meget bedre ting end samle skodder op, og vi vil derfor gerne opfordre til at man husker at bringe sit skod med sig og smide det ud. Vi vil gerne samtidig gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at ryge hverken på opgangene eller i kældrene.

Har i spørgsmål til ovenstående er i naturligvis som altid meget velkomne til at kontakte os på kontakt@ab-moenten.dk

Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen om affaldsgebyret

Kære beboer i A/B Mønten

Bestyrelsen har besluttet at gebyret for affaldshåndtering er sat op til 1.000,- Baggrunden for dette er at vi har set stigende problemer med rotter på ejendommen, og flere har rapporteret om overfladerotter til os og ejendomspersonalet.

Samtidig vil vi også gerne gøre opmærksomme på at gebyret også gives ved forkert affaldssortering, også selvom affaldet ikke nødvendigvis ville give problemer med rotter (fx. pap o.l.). Årsagen til dette er at vi ved Københavns Kommune kan finde på at tjekke containere for om de er korrekt sorteret, og bødestørrelsen fra Københavns Kommune er ifølge vores oplysninger på 1.500 og opefter per container, og overstiger altså affaldsgebyret.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at opbevare affald på trappeopgangene. Hvis man ikke ønsker at gå ned med affaldet med det samme skal det opbevares i ens egen lejlighed. Vi får jævnligt klager fra beboere over andre der opbevarer affald på opgangene, som enten fylder eller lugter.

Husk også, at hvis der er containere der fyldt, så er der garanteret en container i den anden ende af gården, eller i næste gård der ikke er. Så der er ingen grund til at ligge affaldet oven på, eller ved siden af, hvor rotter og fugle har let adgang.

Bestyrelsen har absolut intet ønske om at genere beboerne på ejendommen med disse affaldsgebyrer, det handler alene om at undgå rotter, og undgå at vi allesammen skal betale til Københavns Kommune for forkert sorteret affald. Vores personale bruger desværre også rigtig meget tid på at omsortere forkert sorteret affald, og rydde op omkring affaldsområderne.

Er der spørgsmål eller holdninger til gebyret, så send endelig en mail til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden eller til kontakt@ab-moenten.dk – bemærk at vi behandler mails ved førstkommende bestyrelsesmøde, og der kan altså gå op til 14 dage før man får svar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i A/B Mønten

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 07.05.2019

Hej alle,

det er med glæde, at vi kan fortælle, at arbejdet med de første tre gavle mod Møntmestervej enten er i fuld gang eller allerede afsluttet.
Gavlmalerierne er udført af:
Blok 1: MadC
Blok 2: Timmi Mensah
Blok 3: Lady Aiko

Derudover får vi DABSMYLA, Anders Brinch, Mason Saltarrelli og Kobra forbi til at udsmykke vores gavle. Vi har også en kunstner til den sidste gavl, men er ikke klare til at afsløre navnet endnu.

På vegne af bestyrelsen
Sven U. Frenzel
Sekretær i A/B Mønten