Månedsarkiv: juli 2020

Etisk regelsæt

Bestyrelsen har besluttet at vedtage et etisk regelsæt som er gældende for bestyrelsens arbejde og bestyrelsesmedlemmers ageren.

Det etiske regelsæt er lavet for at synliggøre de retningslinjer som vi mener er gældende for bestyrelsens arbejde.

Opleves der overtrædelser hører bestyrelsen gerne om det. Bemærk i den forbindelse at istedet for at bruge fællesmailen kontakt@ab-moenten.dk kan det være hensigtsmæssigt at benytte vores direkte mails, altså <fornavn>@ab-moenten.dk fx. loke@ab-moenten.dk for at skrive til formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opdatering om stigestrenge og altaner

Da bestyrelsen jævnligt oplever spørgsmål omkring status på ovenstående har vi prøvet at skitsere hvad den nuværende status er på begge projekter.

Opgaven med stigestrengene har afventet at vi fik fremstillet et brugbart udbudsmateriale, dette har desværre taget længere tid end forventet. Vi har dog nu et fornuftigt materiale vi kan sende ud til en række VVS’ere. Vi har udvalgt de VVS firmaer vi ønsker skal give et bud, og er nu processen med at sende materialet til dem. Herefter skal de naturligvis have tid til at gå materiale igennem, sende os et tilbud, og ud fra dette vælges så et firma der kan gå igang med udskiftningen.

I forhold til altanprojektet er status at vi har fået endnu en gang kommentarer fra Københavns Kommune. De er stadig ikke helt tilfredse og kan ikke godkende projektet i sin nuværende form. Det er værd at understrege at det ikke er et afslag. Vi går derfor i gang med en 3. runde af projekt-tilpasningen og regner med at sende det til kommunen i løbet af juli. Deadline for indsendelse af revision er 28. juli. Vi forventer naturligvis at melde ud når kommunen har givet en endelig afgørelse af projektet.

Er der spørgsmål til ovenstående, er man som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.