Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 12.02.2019

Hej alle

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og sammensætningen ser således ud:

Formand: Loke Dupont
Næstformand: Mikkel Jürs
Sekretær: Sven U. Frenzel
Kasserer: Per Blicher
Ordinære medlemmer: Pernille Thornberg, Esref Asani og Kenneth Faigh
Suppleanter: Thomas Dollas og Jesper Gry

På vegne af bestyrelsen
Sven U. Frenzel
Sekretær i A/B Mønten