Information til deltagere i altanprojektet

Vi har samlet en række informationer til de beboere, der har valgt at deltage i altanprojektet, i en infoskrivelse.

Der er i dokumentet tale om vedhæftede tegninger – disse er individuelle for hver lejlighed, og vil derfor blive omdelt til de tilmeldte lejligheder løbende sammen med en kopi af denne infoskrivelse, som projektet skrider frem (i første omgange Sokkelundsvej og Rytterbakken ulige numre). Derudover er der omtalt en overordnet tidsplan for hele projektet. Denne er ikke klar endnu, men vil også fremgå af siden her, så snart den er klar.

Infoskrivelsen kan findes her.

Opdatering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at pause projektet med blænding af nøglehuller, da der for nylig var et problem med et enkelte brikker ikke fungerede til åbning af døre i en periode.

Blok 2 (Rytterbakken ulige numre) er i øjeblikket forsinket i rørprojektet grundet tvivlsspørgsmål omkring tegninger som håndværkerne bruger til at udføre arbejdet. Vi forventer arbejdet genoptages hurtigst muligt. Blok 3 fortsætter ufortrødent i mellemtiden.

Husk at vi har generalforsamling d. 31 januar på biblioteket på rentemestervej. Forslag til generalforsamlingen er meget velkomne, men de vil først blive behandlet når vi genoptager generalforsamlingen senere på året.

Nye altantegninger

OPDATERING: De første udgaver af tegninger havde der desværre sneget sig en fejl ind i, de er nu opdateret med korrekte udgaver.

Vi har opdateret hjemmesiden under altanplaceringer med de nye placering der er godkendt som en del af myndighedsbehandlingen af projektet. Vi har også lagt en beskrivelse op af hvordan altanerne udformes. I kan finde oversigterne under de enkelte blokke.

Har i spørgsmål til ovenstående, så den dem til altan@ab-moenten.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsen

Vi vil gerne gøre opmærksom på at der i vores husorden står følgende: “Parkering af uregistrerede køretøjer er ikke tilladt på ejendommens område. Parkering af biler, motorcykler, anhængere, knallerter mv. må ikke ske på ejendommens fællesarealer, men henvises til offentlig vej.”

Vi vil snart begynde at kigge mere på tilfælde hvor dette ikke overholdes, da vi ser en del af disse parkeret på vores brandveje og blive kørt ind på både brandveje og i gårdene til stor gene for ejendommens beboere. Vi er fuldt ud opmærksomme på at parkeringssituationen i øjeblikket generelt er presset, men løsningen er ikke at stille motorcykler på brandvejene og i gårdene.

Da alle nu burde have modtaget de nye nøglebrikker vil vi begynde at kigge på at blænde selve nøglehullet i dørene til opgangene for at sikre os mod nøgler der gennem tiden er bortkommet. Det er vores opfattelse at nøglebrikkerne virker fint til opgangsdørene og kælderindgangsdørene. Før vi laver ændringen vil man blive individuelt varslet, og vi regner med at tage en blok af gangen, for at se om det giver anledning til problemer. Hvis man er bekymret over adgang til opgangen ved strømafbrydelse kan vi oplyse at systemet er lavet sådan at hvis der er strømafbrydelse slår låsen fra, på den måde risikerer vi ikke at blive låst ude af opgangene hvis systemet mangler strøm.

Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning til Københavns Kommunes biodiversitetspulje, men vi forventer at have et mere gennemarbejdet forslag til godkendelse på næstkommende generalforsamling, som vi så kan ansøge om til næste års biodiversitetspulje.

Opdatering fra bestyrelsen

Da vi indgik aftalen med Fibia var desværre en måned forsinket med at give rabatten til beboerne i foreningen. Vi har derfor forhandlet med Fibia om en kompensation, og det skulle gerne betyde at i allesammen vil få en gratis måned ved næste Fibia opkrævning (hvis i ikke allerede har fået den).

Arbejdet med stigestrenge er startet på Sokkelundsvej og vil fortsætte blokvis ned mod Smedetoften. Alle bliver naturligvis varslet i god tid inden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen