Sammenlægning

Hvordan får jeg tilbud om sammenlægning

For at få tilbudt sammenlægning enten lodret eller vertikalt, skal du kontakte CEJ, Jette Møller og blive opskrevet på sammenlægningsventelisten.

Hvordan er forløbet

Når du svarer ja til tilbuddet, om at overtage den tilstødende lejlighed, vil du skulle underskrive en overdragelsesaftale om køb af andelen. Når denne er underskrevet af sælger, dig og bestyrelsen, er sammenlægningen godkendt af bestyrelsen/foreningen.
Herefter skal du indhente de nødvendige tilladelser hos Københavns Kommune.

For at kunne indhente disse, skal bestyrelsen underskrive en fuldmagt. Denne får du også hos kommunen, hvorefter du udfylder den og sender/afleverer den til bestyrelsen. Når du har fået fuldmagten retur fra bestyrelsen, skal du huske at sende/aflevere den til kommunen.

Københavns Kommune

For nedenstående blanketter se her
Side om ændringer af lejligheder – love og regler
Ansøgningsskema til byggetilladelse
Ansøgningsskema til byggearbejder
Fuldmagt (der skal underskrives af bestyrelsen ved ansøgning og anmeldelse)

Vigtigt: Start så tidligt som muligt med at søge tilladelse, da kommunen skal have tid til at behandle din ansøgning.

Krav til sammenlægning

Nedenfor er opstillet hovedpunkter til sammenlægning. Bemærk dog, at der kun er tale om hovedpunkter, og at du er ansvarlig for at regler, love og foreningens vedtægter overholdes. Derfor: Læs vedtægterne grundigt igennem inden sammenlægning.

  1. Sammenlægningen skal være gennemført indenfor 6 måneder efter overtagelsesdatoen.
  2. Vi anbefaler, at du bruger fagfolk til arbejder samt autoriserede installatører. Installationsarbejder vedrørende el og gas skal udføres af autoriseriseret elinstallatør/elektriker/vvs’er
  3. Alle arbejder (også egne) skal være udført håndværksmæssigt korrekt og leve op til gældende regler, love og foreningens vedtægter.
  4. Badeværelser må ikke nedlægges.
  5. Der må efter sammenlægningen kun være ét køkken i lejligheden, og én adgangsdør. Dette indebærer nedtagning af komfur og gasmåler, samt blænding af den ene dør.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrationen eller bestyrelsen. Se fanen kontakt.

Kommunen kan også være behjælpelig med at besvare spørgsmål.

Bemærk venligst, at der tages forbehold for evt. fejl.