Radiatorer

Man må ikke hverken fjerne, flytte eller opsætte radiatorer uden bestyrelsens tilladelse.

Såfremt at radiatormåler, ventiler, termostat, følere mv. er i stykker, skal der rettes henvendelse direkte til ejendomskontoret.