Fremleje

Andelshavere i A/B Mønten har ret til helt at leje deres lejlighed ud, hvis blot fremlejen overholder vedtægternes bestemmelser og de har beboet deres lejlighed i A/B Mønten i mindst 1 år.

Andelshavere i A/B Mønten har ret til delvist at leje deres lejlighed ud fra det tidspunkt, hvor de opnår medlemskab af foreningen.

Reglerne for fremleje finder du i vedtægtens § 12.

Når en andelshaver udlejer sin bolig helt eller delvist, skal vedtægtens § 14, stk. 3 for så vidt angår antallet af voksne i lejligheden altid overholdes. Der må aldrig bo mere end 2 voksne i en andelslejlighed i A/B Mønten.

Delvis fremleje betyder at du udlejer et enkelt værelse i lejligheden. Det udlejede værelse må kun bebos af 1 person, jf. vedtægtens § 12.

Ved delvis fremleje skal følgende overholdes:

  • Lejligheden må maksimalt bebos af 2 voksne (inkl. andelshaver).

Fuldstændig fremleje betyder, at du lejer hele lejligheden ud.

Ved fuldstændig fremleje gælder følgende:

  • Andelshaver skal have beboet lejligheden i mindst 1 år.
  • Andelshavers fraflytning fra lejemålet skal være midlertidig fx på grund af midlertidig forflyttelse som følge af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig arbejdsmæssig forflyttelse eller lignende (der skal altid indsendes dokumentation for begrundelsen).
  • Der må maksimalt bo 2 voksne i lejligheden.
  • Fremlejeperioden kan makismalt være på 2 år.

Lejere i A/B Mønten har ret til helt eller delvist at leje deres lejlighed ud, hvis blot fremlejen overholder lejelovens bestemmelser om fremleje. Reglerne for fremleje finder du i lejelovens §§ 69-72.

Bemærk, at du som andelshaver/lejer ikke kan leje din lejlighed ud, hvis du fx ønsker at prøve at bo sammen med din kæreste. Som andelshaver kan du heller ikke leje din lejlighed ud, hvis du ikke kan sælge din lejlighed.

Bemærk, at du uanset om du er lejer eller andelshaver, skal have modtaget skriftligt tilladelse til at fremleje FØR fremlejeaftalen træder i kraft. Denne fås ved henvendelse til CEJ. Du kan finde kontaktoplysninger her.
CEJ udarbejder fremlejetilladelse, når ansøgning om fremleje er godkendt. Gebyr p.t. kr. 1.625,00 inkl. moms (opdateret 2021) skal betales af andelshaver/lejer og opkræves sammen med boligafgiften/huslejen. Herudover kan du selv udarbejde en lejekontrakt. Kopi af lejekontrakten skal indsendes til administrator. Du kan finde kontaktoplysninger her.

Der kan være behandlingstid, opfølgende spørgsmål, der skal besvares m.v., så ansøg i god tid og altid mindst 30 dage før den ønskede startdato for fremlejeperioden.

Hvis du som andelshaver ikke overholder ovennævnte regler, kan bestyrelsen ekskludere dig som medlem af andelsboligforeningen og bringe din brugsret til lejligheden til ophør.

Hvis du som lejer ikke overholder lejelovens regler om fremleje, kan bestyrelsen (udlejer) ophæve dit lejemål og bringe brugsretten til lejligheden til ophør.