Affald

Affald må ikke henkastes i gården eller andre steder end i affalds-containerne.

Aviser og reklamer skal smides i containerne i gårdene og ikke i opgangene. Hent evt. et klistermærke med nej tak til reklamer på posthuset.

Nej Tak til reklamer mærke kan bestilles her

Storskrald placeres udenfor/ved siden af containerskurene på de afmærkede steder og afhentes hver tirsdag morgen, i ulige uger.

Storskrald afhentes: Tirsdage i ulige uger

Henkastet affald, storskrald, aviser, reklamer og møbler m.v på fællesarealerne (herunder også i kældre og opgange) bliver smidt ud og der opkræves gebyr på minimum 500 kr. for oprydningen.

Listen er ikke udtømmende.

Vent med at stille dit storskrald ned, indtil dagene op til afhentning (tirsdage i ulige uger).

Ved tvivl kan du kontakte ejendomskontoret