Ændring af navneskilt

Ændring af navn på dørtelefon, postkasse og lejlighedsdør skal altid foretages af ejendomspersonalet.

For dig som beboer i A/B Mønten betyder det, at du skal kontakte ejendomskontoret, hvis du får brug for, at får foretaget sådanne navneændringer.

Du skal henvende dig på ejendomskontoret, som har en blanket, du skal udfylde, så vi sikre, at der kommer til at stå det rigtige på de nye navneskilte, alternativt er blanketten vedhæftet nedenfor og kan printes hjemmefra.

Du må ikke selv foretage ændring af navneskiltene / der må ikke opsættes mærkater/klistermærker/dymostrimler eller andet på døre og postkasser m.v.

Blanketten til ændring af navn på navneskilte