Ændring af lejlighed

I følge foreningens vedtægter, skal du have tilladelse af bestyrelsen til ændringsarbejder. Dette gælder ændringer som f.eks. blænding af en dør, væsentlige ændringer af installationer, nedrivning af en væg og lignende.

HUSK at udfylde fuldmagt og tilladelses ansøgninger korrekt ellers er der intet vi kan godkende og du får dem retur uden godkendelse.

Vær opmærksom på, at selv om du får tilladelse fra bestyrelsen, er det dit ansvar, at gældende regler, love og vedtægter overholdes.

Det er ikke nødvendigt at søge tilladelse til at udføre vedligeholdelsesarbejder som f.eks. at male, udskifte en stikkontakt, afslibe gulve og lignende.

OBS: Vær opmærksom på at en række arbejder skal anmeldes til Københavns Kommune, eller der skal søges om byggetilladelse. Du kan se et skema over det her.

Københavns Kommune
For nedenstående blanketter se her

Side om ændringer af lejligheder – love og regler
Ansøgningsskema til byggetilladelse
Ansøgningsskema til byggearbejder
Fuldmagt (der skal underskrives af bestyrelsen ved ansøgning og anmeldelse)

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du er i tvivl.