Bestyrelsen

Formand
Loke Dupont

Næstformand
Esref Asani

Kasserer
Per Blicher

Sekretær
Jonas V. Zimsen

Medlemmer
Kenneth Faigh
Jesper Gry
Kristian-Emil Petersen

Suppleanter
Renée Holmboe
Thomas Dollas

Du kan kontakte bestyrelsen her.
Du skal påberegne mellem 2-4 ugers besvarelsestid på din henvendelse.

Bestyrelsens arbejdsopgaver
· Bestyrelsesmøde hver fjortende dag
· Opsyn med rengøring
· Kontakt med ejendomspersonalet
· Diverse projekter
· Opsyn med vaskerierne
· Kontakt mm. til erhvervslejerne
· Kontakt og besigtigelse af lejernes lejligheder i forbindelse med udbetaling af indvendig vedligeholdelseskonto
· Daglig post samt regninger
· Opfølgning af håndværkerarbejder
· Opfølgning af budget samt planlægning af næste års budget
· Tovholder for kontakt til administrationen C.E.J
· Opsyn med kælderrum
· Reagere på klager og tale med beboerne herom
· Holde øje med de grønne områder
· Udarbejdelse af nyhedsbrev
· Uddeling af diverse skrivelser mm
· Hjemmeside
· Besvarelse af mails
· Fremvisning af lejligheder
· Åbningstid til underskrivelse af overdragelsesaftaler
· Arkivering
· Gennemgang af fejl- og mangellister
· Kontakt og fuldmagt til ejendomsmægler