Bestyrelsen

Formand
Loke Dupont

Næstformand
Mikkel Jürs

Kasserer
Per Blicher

Sekretær
Sven Uhrenholdt Frenzel

Medlemmer
Esref Asani
Kenneth Faigh
Pernille Thornberg

Supleanter
Thomas Dollas
Jesper Gry

Du kan kontakte bestyrelsen her.
Du skal påberegne mellem 2-4 ugers besvarelsestid på din henvendelse.

Bestyrelsens arbejdsopgaver
· Bestyrelsesmøde hver fjortende dag
· Opsyn med rengøring
· Kontakt med ejendomspersonalet
· Diverse projekter
· Opsyn med vaskerierne
· Kontakt mm. til erhvervslejerne
· Kontakt og besigtigelse af lejernes lejligheder i forbindelse med udbetaling af indvendig vedligeholdelseskonto
· Daglig post samt regninger
· Opfølgning af håndværker arbejder
· Opfølgning af budget samt planlægning af næste års budget
· Tovholder for kontakt til administrationen C.E.J
· Opsyn med kælderrum
· Reagere på klager og tale med beboerne herom
· Holde øje med de grønne områder
· Udarbejdelse af nyhedsbrev
· Uddeling af diverse skrivelser mm
· Hjemmeside
· Besvarelse af mails
· Fremvisning af lejligheder
· Åbningstid til underskrivelse af overdragelsesaftaler
· Arkivering
· Gennemgang af fejl- og mangellister
· Kontakt og fuldmagt til ejendomsmægler