Bestyrelsen

Formand
Loke Dupont

Næstformand
Esref Asani

Kasserer
Per Blicher

Sekretær
Mikkel Jürs

Medlemmer
Kenneth Faigh
Sven Uhrenholdt Frenzel
Jesper Gry

Suppleanter
David Leth Williams
Thomas Dollas

Du kan kontakte bestyrelsen her.
Du skal påberegne mellem 2-4 ugers besvarelsestid på din henvendelse.

Bestyrelsens arbejdsopgaver
· Bestyrelsesmøde hver fjortende dag
· Opsyn med rengøring
· Kontakt med ejendomspersonalet
· Diverse projekter
· Opsyn med vaskerierne
· Kontakt mm. til erhvervslejerne
· Kontakt og besigtigelse af lejernes lejligheder i forbindelse med udbetaling af indvendig vedligeholdelseskonto
· Daglig post samt regninger
· Opfølgning af håndværker arbejder
· Opfølgning af budget samt planlægning af næste års budget
· Tovholder for kontakt til administrationen C.E.J
· Opsyn med kælderrum
· Reagere på klager og tale med beboerne herom
· Holde øje med de grønne områder
· Udarbejdelse af nyhedsbrev
· Uddeling af diverse skrivelser mm
· Hjemmeside
· Besvarelse af mails
· Fremvisning af lejligheder
· Åbningstid til underskrivelse af overdragelsesaftaler
· Arkivering
· Gennemgang af fejl- og mangellister
· Kontakt og fuldmagt til ejendomsmægler