Category Archives: Opdateringer fra bestyrelsen

Rotteopdatering

Bestyrelsen er blevet opmærksomme på en del aktivitet på Facebook omkring de rotteproblemer, der desværre har plaget Mesterstien 1 i løbet af weekenden. Problemet bunder simpelthen i, at vi har fået udbedret kloakken, og dermed har fortrængt dem fra deres tidligere tilholdssted. Ifølge Københavns Kommune vil det desværre nok være et vilkår lidt endnu, da de så prøver at finde et andet sted.

For lige at adressere et par af de pointer som vi kan forstå folk har haft:

 • Rottebekæmpelse i boliger er en kommunal opgave, som kommuner kan vælge at tillade, at private selv udfører. Dette har Københavns Kommune ikke tilladt. Det er derfor 100% Københavns Kommunes ansvar, og beboere kan selv kontakte dem via informationen på https://kk.dk/rotter
 • Københavns Kommune har meldt at de ikke tømmer fælder i weekenden, det kan men mene problematisk, og det er bestemt den holdning bestyrelsen har, men det er nu engang et politisk problem i Københavns Kommune, hvor vi ikke kan gøre hverken fra eller til.
 • Bestyrelsen har i løbet af weekenden været i kontakt med skadedyrsfirmaer for at finde ud af om de kunne hjælpe med at tømme fælderne, eller bekæmpe problemet i weekenden, De orienterede os, jvf. gældende regler, at det må de simpelthen ikke, da reglerne siger, at det er Københavns Kommune, der skal håndtere det.
 • Bestyrelsen har derfor ikke selv tømt fælderne eller sat ejendomspersonalet til det, da det skal udføres af folk, der har den rette uddannelse/træning.
 • Bestyrelsen er i løbet af weekenden IKKE blevet kontaktet af en eneste beboer via vores kontaktmail, og undrer os derfor over de talrige opslag på Facebook, uden at vi er blevet kontaktet. Vi mener, at vi har meldt ret klart ud, at bestyrelsesmailen er det rigtige sted at sende henvendelser til os. Det virker som om man ønsker at påpege hvad man mener er bestyrelsens fejltrin, istedet for faktisk at gå i en dialog med os om at få løst problemerne.

Baseret på ovenstående, har vi ikke kunnet gøre mere i løbet af weekenden. Fælderne er blevet tømt mandag så hurtigt som muligt. Her har vi også igen undersøgt kloakken med TV inspektion for at finde ud af om der fortsat skulle være problemer, hvilket heldigvis ikke var tilfældet.

Rengøring og desinfektion af opgangen gøres løbende.

Vi er fuldt ud enige med de beboere, der synes det er for dårligt at der skal ligge rotter i fælderne henover weekenden, men bestyrelsen er nu engang bundet af dansk lovgivning samt Københavns Kommunes prioriteter.

Hvis nogen i foreningen mener, at bestyrelsen kunne have gjort mere i ovenstående situation for at komme situationen til livs, vil vi meget gerne høre fra dem på kontakt@ab-moenten.dk. Det gælder naturligvis også hvis de skulle opleve andre problemer på ejendommen i fremtiden, så vi kan få løst dem hurtigst muligt.

-Bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsesmøde

Kære beboere

Her er opdateringen fra bestyrelsesmødet her til aften:

 • Bestyrelsen henstiller til at der ikke fastlåses cykler, eller andet til ejendommens bygningsdele. Det betyder at man ikke må låse sine cykler fast til lamper, boldspilsburet eller lign.
 • Husk at vi har altanmøde imorgen d. 7 november kl 18.00 på biblioteket på Rentemestervej i SALEN øverst oppe. Vi har ligeledes et møde d. 10 november kl 13:00 hvis man ikke har mulighed for at deltage på det første møde.
 • Vores aftale med Brunata om varmefordelingsmålere udløber til årsskiftet, og bestyrelsen har derfor indhentet priser på nye målere fra flere forskellige selskaber og har valgt Techem som den nye leverandør.
 • I forbindelse med 5 års gennemgang af gavlene vil der laves udbedringer på gavlene som kan betyde at der fjernes dele af gavlmalerierne. Der er en plan for reetablering af malerierne når udbedringerne er lavet.

Opdatering fra oktober bestyrelsesmøderne

Kære alle,

Som alle nok har set, så er alle gavlmalerierne på rentemestervej færdige.

Vi har haft et møde med Københavns Kommune og HOFOR omkring skybrudssikring af vores ejendom og området. Dette for at sikre mod fremtidens (u)vejr.

 • Husk infomøderne omkring altaner Onsdag d. 7 november klokken 18:00 og d. 10 november klokken 13:00 i SALEN, Biblioteket

På vegne af bestyrelsen,

Mikkel Jürs

Opdatering på varmt vand

Som mange nok allerede har bemærket er det varme vand ikke tilbage på Mesterstien og Svendelodden (henholdvis ulige og lige numre) som den ellers skulle have været i dag kl 16.

Vi har fået kontakt til VVS’eren som oplyser at de har misforstået og troede det skulle være klar imorgen tidlig (Fredag d. 28). Dette på trods af klare aftaler om at det skulle være tilbage Torsdag kl 16. Vi mistænker at VVS’eren er blevet forsinket i deres arbejde og har undladt at fortælle os om det.

Vi har bedt VVS’eren om straks at komme til ejendommen og færdiggøre arbejdet, men han har oplyst at det kræver reservedele som han først har imorgen kl 7. Baseret på dette, kan vi desværre ikke forvente varmt vand før Fredag kl 8. Det kan tage tid at varme vandet op, og derfor kan det være at der ikke er varmt vand til alle fredag morgen, hvis alle forsøger at bade samtidig.

Det er helt klart slet ikke godt nok. VVS’eren vil blive indkaldt til møde for at forklare hvordan denne fejl kunne ske. Desværre kan vi på nuværende tidspunkt ikke gøre mere for at fremskynde processen.

– Formanden

Opdatering fra bestyrelsesmøde 11.09.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsen fra bestyrelsesmødet d. 11.09.2018

 • Der er nu opmarkeret til ladcykler, de steder det er muligt. Ladcykler skal holde i disse båse, og ikke andre steder. Båsene befinder sig ved langt størstedelen af trappenedgangene til kældrene i de lukkede gårde.
 • Det er nu mindst et år siden at de nye vinduer i stuen, 1.sal og 2.sal blev monteret, og det betyder at det er tid til at få vedligeholdt dine vinduer. Dette skriv er sendt ud tidligere, og dette blot til information. I linket står der hvad der skal gennemgås. Husk at olie kan lånes på ejendomskontoret i deres åbningstid. https://velfac.dk/download_asset/12432/VELFAC%20Facadedoere%20Brugervejledning%2005.2018_DK_web-only.pdf
 • Altanprojektet er kommet så langt at vi er klar til at afholde infomøder, datoerne bliver d. 07 november klokken 18:00 og d. 10 november klokken 13:00 formodentlig i SALEN på rentemestervejs bibliotek.På vegne af bestyrelsen
  Mikkel Jürs

Opdatering fra bestyrelsesmøde 28.08.2018

Kære alle beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmøde d. 28.08.2018

 • 1-års gennemgang af hoveddøre: Vi har for nogle måneder siden afholdt 1-års gennemgang af dørene. Det har desværre været en længere process at få disse udbedret, idét at firmaet Prolock som vi har købt dørene af er gået konkurs. Vi har derfor været i dialog med forskellige håndværkere om udbedring, og alle aftaler er faldet på plads.
  Udbedring af dørene vil ske i perioden 17.09.2018 til 03.10.2018, og varsling vil ske individuelt.
 • Gavlmalerier: Gavlen på blok 8 (Smedetoften) er færdig. Den sidste gavl på Rentemestervej bliver malet af HuskMitNavn omkring midten af september.
 • Vinduer på fællesarealer: Idét at det bliver koldere udenfor, henstiller vi til at alle husker at lukke vinduer i opgangene og i kældrene.

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær

 

Opdatering fra bestyrelsesmøde 10.07.2018

Kære beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmøde d. 10.07.2018

 • Vi har fået midler fra Københavns Kommunes billedkunstfond til udførsel af de resterende tre gavle på Rentemestervej. Det ene er allerede udført, og det næste bliver opført omkring august 2018.
 • I er så gode til at sortere jeres affald, at vi har bedt ejendomspersonalet om at bestille en større plastikcontainer til alle gårdene, da disse generelt set er meget fyldte.
 • Vi arbejder fortsat hen i mod at vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling omkring opførsel af altaner. De er et langt stykke, og ligeså snart at vi ved mere, så skriver vi ud om det.

På vegne af A/B Møntens bestyrelse
Mikkel Jürs
Sekretær