Category Archives: Opdateringer fra bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 07.05.2019

Hej alle,

det er med glæde, at vi kan fortælle, at arbejdet med de første tre gavle mod Møntmestervej enten er i fuld gang eller allerede afsluttet.
Gavlmalerierne er udført af:
Blok 1: MadC
Blok 2: Timmi Mensah
Blok 3: Lady Aiko

Derudover får vi DABSMYLA, Anders Brinch, Mason Saltarrelli og Kobra forbi til at udsmykke vores gavle. Vi har også en kunstner til den sidste gavl, men er ikke klare til at afsløre navnet endnu.

På vegne af bestyrelsen
Sven U. Frenzel
Sekretær i A/B Mønten

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 29.01.2019

Hej alle

Opdateringen fra bestyrelsen er meget kort denne gang og vi har blot en opfordring.

  • Der er generalforsamling d. 30.01.2019 klokken 18:00, indtjekning klokken 17:00. Vi er en stor forening, og vi anbefaler derfor at komme senest 17:30 så vi kan starte klokken 18:00

Vi glæder os meget til at se jer. Hvis i er i den uheldige situation ikke at kunne deltage, så kan man udfylde en fuldmagt til en anden andelshaver eller bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær i A/B Mønten

Opdatering fra bestyrelsesmøde

Datoen for næste generalforsamling er fastsat til d. 30 januar 2019

Vi har fået bevilget midler fra Københavns Kommune til at udsmykke gavlene på Møntmestervej. Vi regner med at fortsætte det gode kunstneriske samarbejde med Jens-Peter Brask.

Da flere og flere efterlader byggeaffald til storskrald har vi løbende omkostninger for at få det bortskaffet. Bestyrelsen har derfor valgt at omkostningerne for at henstille byggeaffald kommer til at modsvare de faktiske omkostninger for at få det hentet, dog minimum 2.500. Vi vil gerne opfordre til at man istedet sørger for at køre sit byggeaffald væk selv, eller laver en aftale med fx. Junkbusters. Vi mener ikke at der er fair at vi skal være fælles om at betale for enkelte andelshaveres byggeprojekter.

Hvis man fremover lænker sin cykel eller andre ting fast til foreningens ejendom, eller fx. boldbur, lamper, nedløbsrør eller lign. vil man fremover risikere at personalet klipper dem fri. Husk at vi har fået lavet de fine nye områder til ladcyklerne, og ellers henstiller vi til at man bruger cykelkældrene.

Bestyrelsen ønsker en rigtig god jul og et godt nytår til alle!

Rotteopdatering

Bestyrelsen er blevet opmærksomme på en del aktivitet på Facebook omkring de rotteproblemer, der desværre har plaget Mesterstien 1 i løbet af weekenden. Problemet bunder simpelthen i, at vi har fået udbedret kloakken, og dermed har fortrængt dem fra deres tidligere tilholdssted. Ifølge Københavns Kommune vil det desværre nok være et vilkår lidt endnu, da de så prøver at finde et andet sted.

For lige at adressere et par af de pointer som vi kan forstå folk har haft:

  • Rottebekæmpelse i boliger er en kommunal opgave, som kommuner kan vælge at tillade, at private selv udfører. Dette har Københavns Kommune ikke tilladt. Det er derfor 100% Københavns Kommunes ansvar, og beboere kan selv kontakte dem via informationen på https://kk.dk/rotter
  • Københavns Kommune har meldt at de ikke tømmer fælder i weekenden, det kan men mene problematisk, og det er bestemt den holdning bestyrelsen har, men det er nu engang et politisk problem i Københavns Kommune, hvor vi ikke kan gøre hverken fra eller til.
  • Bestyrelsen har i løbet af weekenden været i kontakt med skadedyrsfirmaer for at finde ud af om de kunne hjælpe med at tømme fælderne, eller bekæmpe problemet i weekenden, De orienterede os, jvf. gældende regler, at det må de simpelthen ikke, da reglerne siger, at det er Københavns Kommune, der skal håndtere det.
  • Bestyrelsen har derfor ikke selv tømt fælderne eller sat ejendomspersonalet til det, da det skal udføres af folk, der har den rette uddannelse/træning.
  • Bestyrelsen er i løbet af weekenden IKKE blevet kontaktet af en eneste beboer via vores kontaktmail, og undrer os derfor over de talrige opslag på Facebook, uden at vi er blevet kontaktet. Vi mener, at vi har meldt ret klart ud, at bestyrelsesmailen er det rigtige sted at sende henvendelser til os. Det virker som om man ønsker at påpege hvad man mener er bestyrelsens fejltrin, istedet for faktisk at gå i en dialog med os om at få løst problemerne.

Baseret på ovenstående, har vi ikke kunnet gøre mere i løbet af weekenden. Fælderne er blevet tømt mandag så hurtigt som muligt. Her har vi også igen undersøgt kloakken med TV inspektion for at finde ud af om der fortsat skulle være problemer, hvilket heldigvis ikke var tilfældet.

Rengøring og desinfektion af opgangen gøres løbende.

Vi er fuldt ud enige med de beboere, der synes det er for dårligt at der skal ligge rotter i fælderne henover weekenden, men bestyrelsen er nu engang bundet af dansk lovgivning samt Københavns Kommunes prioriteter.

Hvis nogen i foreningen mener, at bestyrelsen kunne have gjort mere i ovenstående situation for at komme situationen til livs, vil vi meget gerne høre fra dem på kontakt@ab-moenten.dk. Det gælder naturligvis også hvis de skulle opleve andre problemer på ejendommen i fremtiden, så vi kan få løst dem hurtigst muligt.

-Bestyrelsen