Forfatterarkiv: Mikkel Jürs

Opdatering fra bestyrelsesmødet d. 08.05.2018

Hej beboere

Hermed opdatering fra bestyrelsesmødet d. 08.05.2018

20 års jubilæumsfestens tidspunkt er blevet ændret til at blive afholdt d. 16 juni 2018, dette betyder at tidspunktet som der står i opslagstavlen ikke er gyldigt længere. Dette grundet at d. 16 juni 1998 er stiftelsesdagen for vores forening.

Det er kommet til hænde for bestyrelsen at der er beboere i ejendommen som bruger fællesvaskeriernes tørretumblere til at “banke” urene tæpper. Bestyrelsen henstiller til at tørretumblerne kun bruges til rent tøj.

Der er blevet plantet et par æbletræer på ejendommen. Der går nogle år før at der kommer frugt fra disse. Æbletræerne blev doneret af “Træfestival i Nordvest” og blev plantet af fritidsakademiet FRAK. (se billede herunder)

31396456_1995262514058025_4598717867940255629_n

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 24.04.2018

Kære beboere

Så er der opdatering fra bestyrelsen

  • Alle legepladserne er fuldstændig færdige nu – med bænke og det hele.
  • Vi har godkendt en større gennemgang og udbedring af vores kloaker, da vi har haft en del brud på disse. Der vil derfor i den kommende tid kunne forventes gravearbejder forskellige steder på ejendommen.
  • CEJ har desværre ikke modtaget forbrugsfilen fra Electrolux vedr. Vaskerierne, da vi har haft problemer med internettet på disse. Dette betyder for dem som bruger vaskerierne at der ikke vil være nogen opkrævning i maj måned, men derimod vil der i juni måned blive opkrævet for to måneders vaskeforbrug.

På vegne af bestyrelsen

Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmødet februar og marts 2018

Kære Beboere,

Hermed første opdatering fra bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse er blevet konstitueret som følgende

Bestyrelsesformand: Loke Dupont
Næstformand: Laura K. F.
Kasserer: Per Blicher
Sekretær: Mikkel Jürs
Bestyrelsesmedlem: Esref Asani
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Faigh
Bestyrelsesmedlem: Pernille Thornberg
Suppleant: Sven Uhrenholdt-Frenzel
Suppleant: Thomas Dollas

Der er sket en masse over de seneste to måneder, se med herunder.

  • Bestyrelsen har fået gennemført cykelrazzia, og i den anledning er der blevet fjernet cirka 250-300 cykler, bestyrelsen har været meget tilfredse med ejendomskontorets håndtering af projektet.
  • Vi har fået udbedret legepladsen ved Sokkelundsvej, da der har været nogle problemer med denne.
  • Som tidligere nævnt, både i disse opdateringer, men også i bestyrelsens beretning, så har vi været nødsaget til at fjerne alle grantræerne ved endegavlene. Dette er nu også udført for facaderne mod møntmestervej
  • Dørfirmaet Prolock, som har isat dørene i alle lejlighedsdørene, er gået konkurs.
  • Bestyrelsen opfordrer alle til at lukke for varmen, på de radiatorer som står i kældrene, når vinduerne er åbne. Vi har undersøgt muligheden for at få monteret termostater, som selv slukker ned når vinduet er åbent. Dette er desværre langt fra rentabelt.
  • Vi har været i dialog med NCC, som forestår en del arbejder på vandledningerne i området på nuværende tidspunkt. De arbejder allerede nede ved Smedetoften (modsat side af vores ejendom), men begynder nu arbejder op af Rentemestervej på vores side af vejen. Dette kan betyde at der bliver afspærret i perioder, på forskellige dele af vejen. NCC forventer at det tager 1-3 måneder at udføre dette.
  • Som den opmærksomme læser har lagt mærke til, så har vi fået en ny hjemmeside – og vi er i gang med at få opdateret tekster og billeder, så de er mere tidssvarende.

På vegne af A/B Møntens Bestyrelse
Mikkel Jürs
Sekretær