Forfatterarkiv: Loke Dupont

Ny Fibia aftale

Bestyrelsen har indgået en ny aftale med Fibia som sikrer os bedre priser på især internetforbindelser. Det har taget lidt længere tid end forventet, blandt andet fordi Fibia valgte at udskifte vores kontaktperson midt i processen, men nu er det hele kommet på plads.

På basis af henvendelse fra Fibia er priserne herfra fjernet, men kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.

Priserne træder i kraft senest med 1. december i henhold til aftalen, da Fibia skal bruge noget tid på at konfigurere dem i deres systemer, men i henhold til aftalen vil de arbejde på at de sker hurtigere, og det presser vi naturligvis på for også.

Har man allerede internet eller TV hos Fibia vil man som udgangspunkt blive overført til den tilsvarende pakke (det vil sige, har man 100/100 mbit/s i dag, bliver man overført til 200/200 mbit/s til samme pris).

Som sædvanlig, er i meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på kontakt@ab-moenten.dk hvis i har spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen har lavet en vedligeholdelsesplan som er offentligt på hjemmesiden under dokumenter.

Planen er et arbejdsredskab for bestyrelsen i at planlægge foreningens drift, og selv om bestyrelsen planlægger løbende at opdatere den, kan der være projekter der ikke fremgår af planen.

I forhold til de løbende vedligeholdelsesomkostninger er angivet ca. årlige priser på de enkelte punkter, men fra år til år kan udgifterne variere.

Er der spørgsmål til listen er i meget velkomne til at kontakte bestyrelsen på kontakt@ab-moenten.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skægkræ, klimakort og opsætning af telte og hoppeborge

Skægkræ

Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser om skægkræ. Vi har i den forbindelse genovervejet proceduren ved behandling af skægkræ, og er kommet frem til følgende.

  1. Konstateres der af en beboer skægkræ i en lejlighed er det vigtigt at beboeren i første omgang forsøger selv at bekæmpe med øget rengøring og støvsugning (især langs panaler hvor de godt kan lide at gemme sig)
  2. Beboere der har konstatereret skægkræ kan på kontoret afhente limfælder som de kan opsætte. Limfælder er en effektiv bekæmpelse af skægkræ. Limfælderne giver også en bedre forudsætning for at afklare omfanget af skægkræene i den pågældende lejlighed.
  3. Vi igangsætter ikke som udgangspunkt giftbehandling med mindre der er tale om særlige tilfælde, eller andet taler for at giftbehandle.

Det er værd at konstatere at vores (og andres) erfaring med giftbehandling er at det ikke er nogen særlig effektiv bekæmpelse, samtidig er det meget dyrt. Vi har derfor heller ikke planer om at behandle hele blokke af gangen, da det næsten er garanteret at vi ikke kan komme ind i samtlige lejligheder på samme tidspunkt, hvilket gør bekæmpelsen virkningsløs.

Se eventuelt nedenstående tips til at bekæmpe skægkræ.

Spørgsmål til proceduren vedrørende skægkræ kan som altid stilles til bestyrelsen på kontakt@ab-moenten.dk

Klimakort

Vi har tidligere uddelt klimakort til alle på ejendommen, men da det kan være de hos nogle er gået tabt, eller ikke længere virker har vi besluttet at indkøbe klimakort som kan afhentes på kontoret. Klimakort kan hjælpe med at sikre man har et sundt indeklima og undgår skimmelvækst i sin lejlighed. Nye andelshavere vil også blive tilbudt et klimakort når de flytter ind.

Opsætning af telte og hoppeborge

Vi har konstateret at der i løbet af sommeren er flere beboere der har opsat telte og hoppeborge på foreningens fælles arealer. Vi vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på at det ikke et tilladt uden bestyrelsens godkendelse, og at bestyrelsen som udgangspunkt ikke tillader opsætning af disse til private arrangementer.

Beboere er naturligvis fortsat meget velkommen til at bruge vores grønne områder inklusive de opstillede bord og bænksæt, men opsætning af telte/pavillioner o.l. kræver altså tilladelse fra bestyrelsen.

Spørgsmål eller lignende kan sendes til bestyrelsen på kontakt@ab-moenten.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Etisk regelsæt

Bestyrelsen har besluttet at vedtage et etisk regelsæt som er gældende for bestyrelsens arbejde og bestyrelsesmedlemmers ageren.

Det etiske regelsæt er lavet for at synliggøre de retningslinjer som vi mener er gældende for bestyrelsens arbejde.

Opleves der overtrædelser hører bestyrelsen gerne om det. Bemærk i den forbindelse at istedet for at bruge fællesmailen kontakt@ab-moenten.dk kan det være hensigtsmæssigt at benytte vores direkte mails, altså <fornavn>@ab-moenten.dk fx. loke@ab-moenten.dk for at skrive til formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen