Forfatterarkiv: Loke Dupont

Etisk regelsæt

Bestyrelsen har besluttet at vedtage et etisk regelsæt som er gældende for bestyrelsens arbejde og bestyrelsesmedlemmers ageren.

Det etiske regelsæt er lavet for at synliggøre de retningslinjer som vi mener er gældende for bestyrelsens arbejde.

Opleves der overtrædelser hører bestyrelsen gerne om det. Bemærk i den forbindelse at istedet for at bruge fællesmailen kontakt@ab-moenten.dk kan det være hensigtsmæssigt at benytte vores direkte mails, altså <fornavn>@ab-moenten.dk fx. loke@ab-moenten.dk for at skrive til formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opdatering om stigestrenge og altaner

Da bestyrelsen jævnligt oplever spørgsmål omkring status på ovenstående har vi prøvet at skitsere hvad den nuværende status er på begge projekter.

Opgaven med stigestrengene har afventet at vi fik fremstillet et brugbart udbudsmateriale, dette har desværre taget længere tid end forventet. Vi har dog nu et fornuftigt materiale vi kan sende ud til en række VVS’ere. Vi har udvalgt de VVS firmaer vi ønsker skal give et bud, og er nu processen med at sende materialet til dem. Herefter skal de naturligvis have tid til at gå materiale igennem, sende os et tilbud, og ud fra dette vælges så et firma der kan gå igang med udskiftningen.

I forhold til altanprojektet er status at vi har fået endnu en gang kommentarer fra Københavns Kommune. De er stadig ikke helt tilfredse og kan ikke godkende projektet i sin nuværende form. Det er værd at understrege at det ikke er et afslag. Vi går derfor i gang med en 3. runde af projekt-tilpasningen og regner med at sende det til kommunen i løbet af juli. Deadline for indsendelse af revision er 28. juli. Vi forventer naturligvis at melde ud når kommunen har givet en endelig afgørelse af projektet.

Er der spørgsmål til ovenstående, er man som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Opdatering fra bestyrelsesmøde

Vi har sammen med ejendomspersonalet besluttet igen at åbne for at man fysisk kan besøge ejendomskontoret i åbningstiden. Reglerne er dog sådan at der kun må være en beboer på kontoret af gangen, og at der skal ventes udenfor med god afstand til hinanden.

Vi har hyret teknologisk institut til at lave boringer på ejendommen for at tjekke vandspejlet, og nedsivningsevne i forbindelse med skybrud for bedre at kunne planlægge hvordan vi bedst kan klimasikre ejendommen. Det er forventet at starte d. 14 maj, og i vil derefter kunne se boringer rundt omkring på ejendommen.

Vi oplever desværre stigende problemer med cigaretskodder på ejendommen, og der bruges dagligt over en time for en af vores ejendomspersonale på at samle skodder op. Den tid synes vi kan bruges på meget bedre ting end samle skodder op, og vi vil derfor gerne opfordre til at man husker at bringe sit skod med sig og smide det ud. Vi vil gerne samtidig gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at ryge hverken på opgangene eller i kældrene.

Har i spørgsmål til ovenstående er i naturligvis som altid meget velkomne til at kontakte os på kontakt@ab-moenten.dk

Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen om affaldsgebyret

Kære beboer i A/B Mønten

Bestyrelsen har besluttet at gebyret for affaldshåndtering er sat op til 1.000,- Baggrunden for dette er at vi har set stigende problemer med rotter på ejendommen, og flere har rapporteret om overfladerotter til os og ejendomspersonalet.

Samtidig vil vi også gerne gøre opmærksomme på at gebyret også gives ved forkert affaldssortering, også selvom affaldet ikke nødvendigvis ville give problemer med rotter (fx. pap o.l.). Årsagen til dette er at vi ved Københavns Kommune kan finde på at tjekke containere for om de er korrekt sorteret, og bødestørrelsen fra Københavns Kommune er ifølge vores oplysninger på 1.500 og opefter per container, og overstiger altså affaldsgebyret.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at opbevare affald på trappeopgangene. Hvis man ikke ønsker at gå ned med affaldet med det samme skal det opbevares i ens egen lejlighed. Vi får jævnligt klager fra beboere over andre der opbevarer affald på opgangene, som enten fylder eller lugter.

Husk også, at hvis der er containere der fyldt, så er der garanteret en container i den anden ende af gården, eller i næste gård der ikke er. Så der er ingen grund til at ligge affaldet oven på, eller ved siden af, hvor rotter og fugle har let adgang.

Bestyrelsen har absolut intet ønske om at genere beboerne på ejendommen med disse affaldsgebyrer, det handler alene om at undgå rotter, og undgå at vi allesammen skal betale til Københavns Kommune for forkert sorteret affald. Vores personale bruger desværre også rigtig meget tid på at omsortere forkert sorteret affald, og rydde op omkring affaldsområderne.

Er der spørgsmål eller holdninger til gebyret, så send endelig en mail til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden eller til kontakt@ab-moenten.dk – bemærk at vi behandler mails ved førstkommende bestyrelsesmøde, og der kan altså gå op til 14 dage før man får svar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i A/B Mønten