Forfatterarkiv: Loke Dupont

Information fra bestyrelsen om affaldsgebyret

Kære beboer i A/B Mønten

Bestyrelsen har besluttet at gebyret for affaldshåndtering er sat op til 1.000,- Baggrunden for dette er at vi har set stigende problemer med rotter på ejendommen, og flere har rapporteret om overfladerotter til os og ejendomspersonalet.

Samtidig vil vi også gerne gøre opmærksomme på at gebyret også gives ved forkert affaldssortering, også selvom affaldet ikke nødvendigvis ville give problemer med rotter (fx. pap o.l.). Årsagen til dette er at vi ved Københavns Kommune kan finde på at tjekke containere for om de er korrekt sorteret, og bødestørrelsen fra Københavns Kommune er ifølge vores oplysninger på 1.500 og opefter per container, og overstiger altså affaldsgebyret.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at opbevare affald på trappeopgangene. Hvis man ikke ønsker at gå ned med affaldet med det samme skal det opbevares i ens egen lejlighed. Vi får jævnligt klager fra beboere over andre der opbevarer affald på opgangene, som enten fylder eller lugter.

Husk også, at hvis der er containere der fyldt, så er der garanteret en container i den anden ende af gården, eller i næste gård der ikke er. Så der er ingen grund til at ligge affaldet oven på, eller ved siden af, hvor rotter og fugle har let adgang.

Bestyrelsen har absolut intet ønske om at genere beboerne på ejendommen med disse affaldsgebyrer, det handler alene om at undgå rotter, og undgå at vi allesammen skal betale til Københavns Kommune for forkert sorteret affald. Vores personale bruger desværre også rigtig meget tid på at omsortere forkert sorteret affald, og rydde op omkring affaldsområderne.

Er der spørgsmål eller holdninger til gebyret, så send endelig en mail til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden eller til kontakt@ab-moenten.dk – bemærk at vi behandler mails ved førstkommende bestyrelsesmøde, og der kan altså gå op til 14 dage før man får svar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i A/B Mønten

Opdatering fra bestyrelsesmøde

Datoen for næste generalforsamling er fastsat til d. 30 januar 2019

Vi har fået bevilget midler fra Københavns Kommune til at udsmykke gavlene på Møntmestervej. Vi regner med at fortsætte det gode kunstneriske samarbejde med Jens-Peter Brask.

Da flere og flere efterlader byggeaffald til storskrald har vi løbende omkostninger for at få det bortskaffet. Bestyrelsen har derfor valgt at omkostningerne for at henstille byggeaffald kommer til at modsvare de faktiske omkostninger for at få det hentet, dog minimum 2.500. Vi vil gerne opfordre til at man istedet sørger for at køre sit byggeaffald væk selv, eller laver en aftale med fx. Junkbusters. Vi mener ikke at der er fair at vi skal være fælles om at betale for enkelte andelshaveres byggeprojekter.

Hvis man fremover lænker sin cykel eller andre ting fast til foreningens ejendom, eller fx. boldbur, lamper, nedløbsrør eller lign. vil man fremover risikere at personalet klipper dem fri. Husk at vi har fået lavet de fine nye områder til ladcyklerne, og ellers henstiller vi til at man bruger cykelkældrene.

Bestyrelsen ønsker en rigtig god jul og et godt nytår til alle!

Rotteopdatering

Bestyrelsen er blevet opmærksomme på en del aktivitet på Facebook omkring de rotteproblemer, der desværre har plaget Mesterstien 1 i løbet af weekenden. Problemet bunder simpelthen i, at vi har fået udbedret kloakken, og dermed har fortrængt dem fra deres tidligere tilholdssted. Ifølge Københavns Kommune vil det desværre nok være et vilkår lidt endnu, da de så prøver at finde et andet sted.

For lige at adressere et par af de pointer som vi kan forstå folk har haft:

  • Rottebekæmpelse i boliger er en kommunal opgave, som kommuner kan vælge at tillade, at private selv udfører. Dette har Københavns Kommune ikke tilladt. Det er derfor 100% Københavns Kommunes ansvar, og beboere kan selv kontakte dem via informationen på https://kk.dk/rotter
  • Københavns Kommune har meldt at de ikke tømmer fælder i weekenden, det kan men mene problematisk, og det er bestemt den holdning bestyrelsen har, men det er nu engang et politisk problem i Københavns Kommune, hvor vi ikke kan gøre hverken fra eller til.
  • Bestyrelsen har i løbet af weekenden været i kontakt med skadedyrsfirmaer for at finde ud af om de kunne hjælpe med at tømme fælderne, eller bekæmpe problemet i weekenden, De orienterede os, jvf. gældende regler, at det må de simpelthen ikke, da reglerne siger, at det er Københavns Kommune, der skal håndtere det.
  • Bestyrelsen har derfor ikke selv tømt fælderne eller sat ejendomspersonalet til det, da det skal udføres af folk, der har den rette uddannelse/træning.
  • Bestyrelsen er i løbet af weekenden IKKE blevet kontaktet af en eneste beboer via vores kontaktmail, og undrer os derfor over de talrige opslag på Facebook, uden at vi er blevet kontaktet. Vi mener, at vi har meldt ret klart ud, at bestyrelsesmailen er det rigtige sted at sende henvendelser til os. Det virker som om man ønsker at påpege hvad man mener er bestyrelsens fejltrin, istedet for faktisk at gå i en dialog med os om at få løst problemerne.

Baseret på ovenstående, har vi ikke kunnet gøre mere i løbet af weekenden. Fælderne er blevet tømt mandag så hurtigt som muligt. Her har vi også igen undersøgt kloakken med TV inspektion for at finde ud af om der fortsat skulle være problemer, hvilket heldigvis ikke var tilfældet.

Rengøring og desinfektion af opgangen gøres løbende.

Vi er fuldt ud enige med de beboere, der synes det er for dårligt at der skal ligge rotter i fælderne henover weekenden, men bestyrelsen er nu engang bundet af dansk lovgivning samt Københavns Kommunes prioriteter.

Hvis nogen i foreningen mener, at bestyrelsen kunne have gjort mere i ovenstående situation for at komme situationen til livs, vil vi meget gerne høre fra dem på kontakt@ab-moenten.dk. Det gælder naturligvis også hvis de skulle opleve andre problemer på ejendommen i fremtiden, så vi kan få løst dem hurtigst muligt.

-Bestyrelsen