Forfatterarkiv: Loke Dupont

Vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen har lavet en vedligeholdelsesplan som er offentligt på hjemmesiden under dokumenter.

Planen er et arbejdsredskab for bestyrelsen i at planlægge foreningens drift, og selv om bestyrelsen planlægger løbende at opdatere den, kan der være projekter der ikke fremgår af planen.

I forhold til de løbende vedligeholdelsesomkostninger er angivet ca. årlige priser på de enkelte punkter, men fra år til år kan udgifterne variere.

Er der spørgsmål til listen er i meget velkomne til at kontakte bestyrelsen på kontakt@ab-moenten.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skægkræ, klimakort og opsætning af telte og hoppeborge

Skægkræ

Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser om skægkræ. Vi har i den forbindelse genovervejet proceduren ved behandling af skægkræ, og er kommet frem til følgende.

  1. Konstateres der af en beboer skægkræ i en lejlighed er det vigtigt at beboeren i første omgang forsøger selv at bekæmpe med øget rengøring og støvsugning (især langs panaler hvor de godt kan lide at gemme sig)
  2. Beboere der har konstatereret skægkræ kan på kontoret afhente limfælder som de kan opsætte. Limfælder er en effektiv bekæmpelse af skægkræ. Limfælderne giver også en bedre forudsætning for at afklare omfanget af skægkræene i den pågældende lejlighed.
  3. Vi igangsætter ikke som udgangspunkt giftbehandling med mindre der er tale om særlige tilfælde, eller andet taler for at giftbehandle.

Det er værd at konstatere at vores (og andres) erfaring med giftbehandling er at det ikke er nogen særlig effektiv bekæmpelse, samtidig er det meget dyrt. Vi har derfor heller ikke planer om at behandle hele blokke af gangen, da det næsten er garanteret at vi ikke kan komme ind i samtlige lejligheder på samme tidspunkt, hvilket gør bekæmpelsen virkningsløs.

Se eventuelt nedenstående tips til at bekæmpe skægkræ.

Spørgsmål til proceduren vedrørende skægkræ kan som altid stilles til bestyrelsen på kontakt@ab-moenten.dk

Klimakort

Vi har tidligere uddelt klimakort til alle på ejendommen, men da det kan være de hos nogle er gået tabt, eller ikke længere virker har vi besluttet at indkøbe klimakort som kan afhentes på kontoret. Klimakort kan hjælpe med at sikre man har et sundt indeklima og undgår skimmelvækst i sin lejlighed. Nye andelshavere vil også blive tilbudt et klimakort når de flytter ind.

Opsætning af telte og hoppeborge

Vi har konstateret at der i løbet af sommeren er flere beboere der har opsat telte og hoppeborge på foreningens fælles arealer. Vi vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på at det ikke et tilladt uden bestyrelsens godkendelse, og at bestyrelsen som udgangspunkt ikke tillader opsætning af disse til private arrangementer.

Beboere er naturligvis fortsat meget velkommen til at bruge vores grønne områder inklusive de opstillede bord og bænksæt, men opsætning af telte/pavillioner o.l. kræver altså tilladelse fra bestyrelsen.

Spørgsmål eller lignende kan sendes til bestyrelsen på kontakt@ab-moenten.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Etisk regelsæt

Bestyrelsen har besluttet at vedtage et etisk regelsæt som er gældende for bestyrelsens arbejde og bestyrelsesmedlemmers ageren.

Det etiske regelsæt er lavet for at synliggøre de retningslinjer som vi mener er gældende for bestyrelsens arbejde.

Opleves der overtrædelser hører bestyrelsen gerne om det. Bemærk i den forbindelse at istedet for at bruge fællesmailen kontakt@ab-moenten.dk kan det være hensigtsmæssigt at benytte vores direkte mails, altså <fornavn>@ab-moenten.dk fx. loke@ab-moenten.dk for at skrive til formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opdatering om stigestrenge og altaner

Da bestyrelsen jævnligt oplever spørgsmål omkring status på ovenstående har vi prøvet at skitsere hvad den nuværende status er på begge projekter.

Opgaven med stigestrengene har afventet at vi fik fremstillet et brugbart udbudsmateriale, dette har desværre taget længere tid end forventet. Vi har dog nu et fornuftigt materiale vi kan sende ud til en række VVS’ere. Vi har udvalgt de VVS firmaer vi ønsker skal give et bud, og er nu processen med at sende materialet til dem. Herefter skal de naturligvis have tid til at gå materiale igennem, sende os et tilbud, og ud fra dette vælges så et firma der kan gå igang med udskiftningen.

I forhold til altanprojektet er status at vi har fået endnu en gang kommentarer fra Københavns Kommune. De er stadig ikke helt tilfredse og kan ikke godkende projektet i sin nuværende form. Det er værd at understrege at det ikke er et afslag. Vi går derfor i gang med en 3. runde af projekt-tilpasningen og regner med at sende det til kommunen i løbet af juli. Deadline for indsendelse af revision er 28. juli. Vi forventer naturligvis at melde ud når kommunen har givet en endelig afgørelse af projektet.

Er der spørgsmål til ovenstående, er man som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Opdatering fra bestyrelsesmøde

Vi har sammen med ejendomspersonalet besluttet igen at åbne for at man fysisk kan besøge ejendomskontoret i åbningstiden. Reglerne er dog sådan at der kun må være en beboer på kontoret af gangen, og at der skal ventes udenfor med god afstand til hinanden.

Vi har hyret teknologisk institut til at lave boringer på ejendommen for at tjekke vandspejlet, og nedsivningsevne i forbindelse med skybrud for bedre at kunne planlægge hvordan vi bedst kan klimasikre ejendommen. Det er forventet at starte d. 14 maj, og i vil derefter kunne se boringer rundt omkring på ejendommen.

Vi oplever desværre stigende problemer med cigaretskodder på ejendommen, og der bruges dagligt over en time for en af vores ejendomspersonale på at samle skodder op. Den tid synes vi kan bruges på meget bedre ting end samle skodder op, og vi vil derfor gerne opfordre til at man husker at bringe sit skod med sig og smide det ud. Vi vil gerne samtidig gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at ryge hverken på opgangene eller i kældrene.

Har i spørgsmål til ovenstående er i naturligvis som altid meget velkomne til at kontakte os på kontakt@ab-moenten.dk

Bestyrelsen