Forfatterarkiv: jespergry

Altanprojekt , status og info

Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nødvendigt at undlade ophold i gården mellem blok 5 (Svendeloden 2– 16) og blok 6 (Mesterstien 1 – 15), så længe der pågår arbejder med altaner. Dette gælder også selvom der ikke arbejdes på området, fx i weekender.

Der bliver opstillet 6 platforme og mange byggematerialer, der kommer til at optage meget plads i gården, hvorfor hele gården betragtes som byggeplads. Gården spærres derfor for beboere.
Det betyder desværre også at legepladser og nyttehaver i gården ikke kan benyttes.

Byggepladstelefonen er åben mandag til torsdag, kl. 7-11. (efter påske)
Byggepladstelefon: 51 48 92 68

Tidsplan
Balco følger overordnet tidsplanen, dog er enkelte stilladsopsætninger forsinket.

Således forventes opstart på blok 7 (Mesterstien lige) og Blok 8 (Smedetoften)
at ske i medio/ultimo juni måned

Også her må det forventes at gården afspærres