Altaner – Spørgsmål og svar

Er det frivilligt at få altaner?

Ja, det vil være fuldstændig frivilligt for andelshavere at få altan. Det er op til den enkelte andelshaver om man ønsker at etablere altan eller fransk altan

Skal jeg betale hvis jeg ikke tilmelder mig altanprojektet?

Nej, kun de andelshavere, der tilmelder sig altanprojektet vil få en øget månedlig husleje.

Hvor længe skal jeg betale af på altanen?

Der er lagt op til at hjemtage et 30 års fastforrentet lån med afdrag til etableringen, fuldstændig som de andre lån vi har i foreningen. Man skal regne med at betale det særskilte altantillæg i minimum 30 år.

Hvornår kan jeg forvente min altan opsat?

På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om hvornår altaner bliver opsat.
Bl.a. myndighedsbehandlingen kan være en ”joker”. Vi skal tidligst forvente altaner opsat medio/ultimo 2020.

Hvad skal jeg betale ekstra for at få altan?

Priserne varierer alt efter altanens placering (st,-2. eller 3.) Du kan se prisstigningen for din/jeres lejlighed på den fremsendte tilmeldingsblanket. Tillæg til boligafgiften er anslåede beregninger. Hvis forudsætningerne for beslutningen undervejs i processen ændres væsentligt, vil der blive indkaldt til en generalforsamling med henblik på en ny beslutning. Efterfølgende vil du/I få mulighed for at tage stilling igen.

Hvad hvis jeg flytter eller sælger min andelsbolig?

Så overgår forpligtelsen og den øgede boligafgift til den nye andelshaver. Du har ikke længere nogen forpligtelse når din andel er solgt.

Hvornår skal jeg begynde at betale, hvis jeg tilmelder mig projektet?

Tillæg til boligafgift vil blive opkrævet når altanen er opsat og kan tages i brug.

Kan jeg selv optage mit eget lån?

Nej, vi har besluttet, at lån hjemtages via foreningen for at sikre, at så mange som muligt kan være med. Foreningen får også en væsentligt bedre rente end de fleste individuelle andelshavere ville kunne få hos deres banker.

Kan jeg få en anden slags altan?

Nej, desværre. Vi har ønsket, at altanerne skal se ensartede ud, og har derfor valgt en flot men neutralt udseende altan som vi tror alle vil blive glade for. Vi synes ikke det ville være kønt, hvis alle kunne vælge deres egne farver og stilarter. Det ville desuden også blive noget dyrere, og det vil højst sandsynlig ikke kunne godkendes af kommunen.

Kan jeg få en anden placering af altan?

Nej, placeringen er fastlagt så de, så vidt muligt, ligger over hinanden og er placeret i det største af værelserne i lejligheder. Dette skal sikre en ensartethed i facadens udryk.

Hvad hvis min radiator er i vejen der hvor jeg skal have min altan?

Det er der taget højde for, da det er tilfældet i mange af lejlighederne. En del af priserne for altanerne er at få flyttet radiatoren, så den ikke er i vejen.

Hvad hvis jeg allerede har en altan?

Du kan stadig godt deltage i projektet og dermed opgradere til en af de nye, større og flottere altaner. Du tilmelder dig blot, ligesom alle andre. Der er ingen ”rabat” ved at du i forvejen har altan, da der er en del omkostninger ved at nedtage og bortskaffe den eksisterende altan.

Hvem opsætter altanerne?

Balco er valgt som altanentreprenør. De vil levere og opsætte altanerne

Hvor meget arbejde skal entreprenøren lave i min lejlighed?

Det vil variere meget fra lejlighed til lejlighed. En mere konkret beskrivelse af arbejderne i de enkelte lejligheder kan ses i Bilag 01, fremsendt sammen med tilmeldingsblankettern.