Ny administrator & mangler efter stigestrengsprojektet

Bestyrelsen har underskrevet en ny aftale med et administrationsfirma: Øens Ejendomsadministration. Aftalen starter d. 1/10. Startdatoen er planlagt ud fra at vi har 3 måneders opsigelse hos CEJ, og vi har ønsket at lave skiftet sammen med vores regnskabsår, da det giver færre omkostninger. Indtil I hører nærmere, skal i stadig kontakte CEJ hvis det drejer sig om administration. Vi skal nok give besked når I skal kontakte Øens i stedet. Vi er samtidig så heldige at både CEJ og Øens bruger samme system til administration, hvilket vi håber letter overførslen af data.

Vi har fået en del henvendelser om status på mangeludbedring efter stigestrengsprojektet. Som mange af jer ved er der en endnu uafklaret uoverensstemmelse med både teknisk rådgiver (CEJ) og entreprenør (John Jensen). Da vi ikke har tidspunktet for en løsning på denne konflikt har vi i bestyrelsen tænkt os at igangsætte malerudbedringer uden at vi afventer konfliktens løsning. Vi har startet processen med at få indhentet tilbud. Nærmere information følger.

Både altanprojektet, opgangsrenoveringen, og Fibias fiberudrulning følger tidsplanen. Nogle steder kan det give udfordringer med at de overlapper. Vi er klar over det kan give lidt gener for vores andelshavere, men i håber i bærer over med arbejdet da det er umuligt at undgå overlap.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen