Månedsarkiv: november 2021

Opdatering fra bestyrelsen

Vi vil gerne gøre opmærksom på at der i vores husorden står følgende: “Parkering af uregistrerede køretøjer er ikke tilladt på ejendommens område. Parkering af biler, motorcykler, anhængere, knallerter mv. må ikke ske på ejendommens fællesarealer, men henvises til offentlig vej.”

Vi vil snart begynde at kigge mere på tilfælde hvor dette ikke overholdes, da vi ser en del af disse parkeret på vores brandveje og blive kørt ind på både brandveje og i gårdene til stor gene for ejendommens beboere. Vi er fuldt ud opmærksomme på at parkeringssituationen i øjeblikket generelt er presset, men løsningen er ikke at stille motorcykler på brandvejene og i gårdene.

Da alle nu burde have modtaget de nye nøglebrikker vil vi begynde at kigge på at blænde selve nøglehullet i dørene til opgangene for at sikre os mod nøgler der gennem tiden er bortkommet. Det er vores opfattelse at nøglebrikkerne virker fint til opgangsdørene og kælderindgangsdørene. Før vi laver ændringen vil man blive individuelt varslet, og vi regner med at tage en blok af gangen, for at se om det giver anledning til problemer. Hvis man er bekymret over adgang til opgangen ved strømafbrydelse kan vi oplyse at systemet er lavet sådan at hvis der er strømafbrydelse slår låsen fra, på den måde risikerer vi ikke at blive låst ude af opgangene hvis systemet mangler strøm.

Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning til Københavns Kommunes biodiversitetspulje, men vi forventer at have et mere gennemarbejdet forslag til godkendelse på næstkommende generalforsamling, som vi så kan ansøge om til næste års biodiversitetspulje.