Problemer med Fibia internet på ejendommen

Grundet arbejde med udskiftning af strømtavler på Smedetoften er der problemer med internettet på hele ejendommen. Fibia havde desværre ikke mærket tavlerne sådan at det var klart at udstyret på Smedetoften dækkede hele ejendommen. Det var forventet det ville påvirke Smedetoften som var varslet, men ikke at de påvirkede de andre blokke.

Vi arbejder på at genetablere strømmen hurtigst muligt, men da arbejdet er udskiftning af en større strømtavle forventer vi at det kan tage frem til kl 14-15, grundet arbejdets omfang.

Vi har bedt Fibia fremsende os et overblik over hvordan deres netværk hænger sammen så vi sikrer at lignende situationer ikke opstår igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen