Månedsarkiv: september 2021

Problemer med Fibia internet på ejendommen

Grundet arbejde med udskiftning af strømtavler på Smedetoften er der problemer med internettet på hele ejendommen. Fibia havde desværre ikke mærket tavlerne sådan at det var klart at udstyret på Smedetoften dækkede hele ejendommen. Det var forventet det ville påvirke Smedetoften som var varslet, men ikke at de påvirkede de andre blokke.

Vi arbejder på at genetablere strømmen hurtigst muligt, men da arbejdet er udskiftning af en større strømtavle forventer vi at det kan tage frem til kl 14-15, grundet arbejdets omfang.

Vi har bedt Fibia fremsende os et overblik over hvordan deres netværk hænger sammen så vi sikrer at lignende situationer ikke opstår igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsen

Der har været et par stykker der har spurgt til status på stigestrengesprojektet. Vi holder opstartsmøde med entreprenøren fredag d. 10 september. Derefter vil projektet gå i gang, og vi kunne begynde at se aktivitet på ejendommen.

Vi har søgt midler fra biodiversitetspuljen i Københavns Kommune til at etablere områder på A/B Mønten med mere biodiversitet end der er i dag. Vi har i alt søgt om 125.000 kr som skal gå til etablering af områderne.

Der var igår problemer med varmen på Smedetoften og Mesterstien ulige numre. Problemet skyldes snavs i en af hovedhanen til den varmecentral der forsyner de to blokke. Den er nu renset, og vi har sagt gang i proaktivt at få renset de andre haner til resten af blokkene.