Månedsarkiv: december 2019

Information fra bestyrelsen om affaldsgebyret

Kære beboer i A/B Mønten

Bestyrelsen har besluttet at gebyret for affaldshåndtering er sat op til 1.000,- Baggrunden for dette er at vi har set stigende problemer med rotter på ejendommen, og flere har rapporteret om overfladerotter til os og ejendomspersonalet.

Samtidig vil vi også gerne gøre opmærksomme på at gebyret også gives ved forkert affaldssortering, også selvom affaldet ikke nødvendigvis ville give problemer med rotter (fx. pap o.l.). Årsagen til dette er at vi ved Københavns Kommune kan finde på at tjekke containere for om de er korrekt sorteret, og bødestørrelsen fra Københavns Kommune er ifølge vores oplysninger på 1.500 og opefter per container, og overstiger altså affaldsgebyret.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at opbevare affald på trappeopgangene. Hvis man ikke ønsker at gå ned med affaldet med det samme skal det opbevares i ens egen lejlighed. Vi får jævnligt klager fra beboere over andre der opbevarer affald på opgangene, som enten fylder eller lugter.

Husk også, at hvis der er containere der fyldt, så er der garanteret en container i den anden ende af gården, eller i næste gård der ikke er. Så der er ingen grund til at ligge affaldet oven på, eller ved siden af, hvor rotter og fugle har let adgang.

Bestyrelsen har absolut intet ønske om at genere beboerne på ejendommen med disse affaldsgebyrer, det handler alene om at undgå rotter, og undgå at vi allesammen skal betale til Københavns Kommune for forkert sorteret affald. Vores personale bruger desværre også rigtig meget tid på at omsortere forkert sorteret affald, og rydde op omkring affaldsområderne.

Er der spørgsmål eller holdninger til gebyret, så send endelig en mail til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden eller til kontakt@ab-moenten.dk – bemærk at vi behandler mails ved førstkommende bestyrelsesmøde, og der kan altså gå op til 14 dage før man får svar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i A/B Mønten