Opdatering fra bestyrelsesmøde 28.08.2018

Kære alle beboere,

Hermed opdatering fra bestyrelsesmøde d. 28.08.2018

  • 1-års gennemgang af hoveddøre: Vi har for nogle måneder siden afholdt 1-års gennemgang af dørene. Det har desværre været en længere process at få disse udbedret, idét at firmaet Prolock som vi har købt dørene af er gået konkurs. Vi har derfor været i dialog med forskellige håndværkere om udbedring, og alle aftaler er faldet på plads.
    Udbedring af dørene vil ske i perioden 17.09.2018 til 03.10.2018, og varsling vil ske individuelt.
  • Gavlmalerier: Gavlen på blok 8 (Smedetoften) er færdig. Den sidste gavl på Rentemestervej bliver malet af HuskMitNavn omkring midten af september.
  • Vinduer på fællesarealer: Idét at det bliver koldere udenfor, henstiller vi til at alle husker at lukke vinduer i opgangene og i kældrene.

På vegne af bestyrelsen
Mikkel Jürs
Sekretær