Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 24.04.2018

Kære beboere

Så er der opdatering fra bestyrelsen

  • Alle legepladserne er fuldstændig færdige nu – med bænke og det hele.
  • Vi har godkendt en større gennemgang og udbedring af vores kloaker, da vi har haft en del brud på disse. Der vil derfor i den kommende tid kunne forventes gravearbejder forskellige steder på ejendommen.
  • CEJ har desværre ikke modtaget forbrugsfilen fra Electrolux vedr. Vaskerierne, da vi har haft problemer med internettet på disse. Dette betyder for dem som bruger vaskerierne at der ikke vil være nogen opkrævning i maj måned, men derimod vil der i juni måned blive opkrævet for to måneders vaskeforbrug.

På vegne af bestyrelsen

Mikkel Jürs
Sekretær