Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 10 april 2018

Kære beboere

Her er et par opdateringer fra bestyrelsesmødet:

  • Der er nu en flot ny legeplads færdig i gård 4, der mangler dog stadig lidt bænke som vi har fået lovning på skulle blive sat op i uge 16.
  • Københavns Kommune har sendt en opdateret lokalplan i høring omkring Rentemestervej. Bestyrelsen regner med at indsende et positivt stillet høringssvar, men vores beboere er naturligvis også velkomne til at give deres mening til kende på Københavns Kommunes hjemmeside
  • Vi har desværre haft et par sager med andelshavere der har udlejet på AirBnB og vil gerne gøre opmærksom på at det ifølge vores vedtægter ikke er tilladt.

På vegne af bestyrelsen

Loke Dupont
Formand