Månedsarkiv: april 2018

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 24.04.2018

Kære beboere

Så er der opdatering fra bestyrelsen

  • Alle legepladserne er fuldstændig færdige nu – med bænke og det hele.
  • Vi har godkendt en større gennemgang og udbedring af vores kloaker, da vi har haft en del brud på disse. Der vil derfor i den kommende tid kunne forventes gravearbejder forskellige steder på ejendommen.
  • CEJ har desværre ikke modtaget forbrugsfilen fra Electrolux vedr. Vaskerierne, da vi har haft problemer med internettet på disse. Dette betyder for dem som bruger vaskerierne at der ikke vil være nogen opkrævning i maj måned, men derimod vil der i juni måned blive opkrævet for to måneders vaskeforbrug.

På vegne af bestyrelsen

Mikkel Jürs
Sekretær

Opdatering fra bestyrelsesmøde d. 10 april 2018

Kære beboere

Her er et par opdateringer fra bestyrelsesmødet:

  • Der er nu en flot ny legeplads færdig i gård 4, der mangler dog stadig lidt bænke som vi har fået lovning på skulle blive sat op i uge 16.
  • Københavns Kommune har sendt en opdateret lokalplan i høring omkring Rentemestervej. Bestyrelsen regner med at indsende et positivt stillet høringssvar, men vores beboere er naturligvis også velkomne til at give deres mening til kende på Københavns Kommunes hjemmeside
  • Vi har desværre haft et par sager med andelshavere der har udlejet på AirBnB og vil gerne gøre opmærksom på at det ifølge vores vedtægter ikke er tilladt.

På vegne af bestyrelsen

Loke Dupont
Formand